Shia muslimer slår sig själva

De bankar sig på

Shia och deras sörjande. I median beskrivs den shia-muslimska ceremonin, Ashura, som något omänskligt. Att männen skär sig själva, piskar sig, och slår sig på bröstet. Jag vill börja med att klargöra att Azadari förekommer inom många religioner, och kan ”utföras” även av icke troende.


 • I median beskrivs den shia-muslimska


 • I median beskrivs den shia-muslimska

 • Shia (الشيعة; förkortning av Shia 'Alī, "Alis anhängare") är den nästa största inriktningen i islam. Det är den gren av islam som menar att den islamiske profeten Muhammed enligt Guds beslut utnämnt svärsonen Ali ibn Abi Talib, och ättlingar till honom och Fatima az-Zahra, till muslimernas ledare efter sin bortgång.

  1. Bilden är ifrån Kabul

  Muslim: Person som bekänner sig till islam. Profet: Person som kommer med budskap från Gud. Islams viktigaste profet heter Muhammed. Shia: En mindre inriktning. Kallas ibland "Alis parti" eftersom de valde att följa Ali (Muhammeds kusin) som ledare efter Muhammed. Sunni: Den största inriktningen inom islam. Valde Abu Bakr som arvtagare till.


 • Ashura är en stor religiös


 • shia muslimer slår sig själva

 • Ashura är en stor religiös

  Shia muslim och sunni muslim – skillnader dememellan. Hem» Religioner och ideologier» Shia. N ågot som kan te sig för­bryl­lande idag är split­trin­gen och kon­flik­ter­na mel­lan de som säger sig vara sun­ni mus­lim och shia mus­lim när båda grup­per påstår sig pre­sen­tera sann islam. För att förstå det­ta.

  En ritual som följes av Shia

  Shia (eller Alis parti) är idag en riktning inom islam som utgör omkring en tiondel av världens muslimer. Anhängarna kallas för shiamuslimer eller shiiter och räknar endast profeten Muhammeds kusin Ali och hans ättlingar som Muhammeds rättmätiga (legitima) efterträdare.

  Människor slår, hugger och sargar sig

  Shīʿa Islam is the second largest branch of Islam, followed by 10–15% of all Muslims, [12] considered to be vast and inclusive of many different denominations and subgroups. [1] Shīʿa Islam embodies a completely independent system of religious interpretation and political authority in the Muslim world.


  Muslimer som på ett eller

  Shia (arabisk: شيعة shī‘a, egl. ’parti, gruppe, fraktion’, forkortelse af Shia-tu Ali (arabisk: شيعة علي Shī‘at ‘Alī, ”Alis parti”) er den ene af de to hovedretninger inden for islam. Den største forskel mellem shia-islam og den anden hovedretning sunni-islam angår arvefølgen i.

  Ännu en fråga jag ska

   Gemensamt för sunni- och shiamuslimer är de fem grundpelarna, reglerna, som står för läran om islam. Vad som också är gemensamt för de flesta muslimer är de stora muslimska högtiderna. Man kan säga att skillnaden mellan sunni- och shiamuslimer ligger i vem de anser vara den rättmätige efterträdaren till profeten Muhammed och lite mer.