Spelregler i arbetsgruppen

Spelregler engelska

De flesta grupper, exempelvis på arbetsplatsen och i skolan, behöver ha gemensamma spelregler om hur man skapar och upprätthåller ett gott arbetsklimat. Denna överenskommelse mellan gruppens medlemmar ska ge tydliga riktlinjer för vad som är tillåtet respektive inte tillåtet inom gruppen.

Teamkontrakt

Viktiga parametrar att ta hänsyn till är exempelvis: Hur väl känner ni i gruppen varandra? Hur ser ert nuläge ut? Hur mår ni och hur är stämningen? Hur bra jobbar ni ihop? Hur bra levererar ni gentemot era mål? Hur stor är arbetsgruppen? Tillåter schemat så att alla kan vara med? Hur mycket tid har ni till godo?.

Spelregler synonym

När övningen är avslutad har ni kommit fram till ett samtalskontrakt med gemensamma spelregler för samtal i arbetsgruppen. Det kommer ni att ha stor nytta av längre fram i övningarna. Ni har också fått tillfälle att själva reflektera över er egen roll.

Spelregler arbetsplats exempel

Ta fram interna spelregler för arbetsgruppen, baserat på de viktigaste kriterierna för ett bra medarbetarskap. Sätt ramar för hur ni ger och tar emot feedback. Kom överens om hur ni ska hantera konflikter som uppstår på arbetsplatsen. Skapa individuella incitament som kan motivera till bra medarbetarskap.

När övningen är avslutad

När en grupp ska börja sitt arbete tillsammans skapas tryggheten enklast genom att deltagarna tillsammans sätter så kallade spelregler. Att tillsammans sätta spelregler för teamet skapar tillhörighetskänsla som i sin tur ökar ansvarstagandet. KOMMUNIKATION Kommunikationen i gruppen behöver vara öppen, ärlig och respektfull.
 • Vad är det arbetsgruppen ska
 • När övningen är avslutad
 • spelregler i arbetsgruppen
  1. Att regelbundet reflektera över och

  Tydlighet är A och O. Var tydliga med hur ni på er arbetsplats betraktar frågor om nåbarhet, flexibla arbetstider, distansarbete, och samspelet mellan arbete och privatliv. Försök identifiera vad i er kultur som kommer skapa den största utmaningen i det nya arbetssättet och vad i er kultur som är nyckeln till succé.

  Vad är det arbetsgruppen ska

 • Den välmående arbetsplatsens spelregler! - en utbildningsserie för medarbetare. Vi pratar också om ledigheter och hur chefen och arbetsgruppen på olika sätt kan hantera kort och lång.


 • Att tillsammans sätta spelregler

   Normer ökar samhörigheten, förbättrar samarbeten och skapar en vi-känsla i gruppen. Men det finns även nackdelar då vi exemeplvis generaliserar medlemmarna i gruppen för mycket eller ser personer som bryter emot normerna som dåliga och onda. För att upprätthålla systemet med normer krävs det att personer som bryter emot normerna.