Miljöpartiet värmdö kommun

Vår politik bygger på målsättningen

Vår politik bygger på målsättningen att Värmdö ska vara en levande och hållbar kommun där vi värnar klimat och miljö, erbjuder en attraktiv skola och tar hand om medborgare med behov av stöd och omsorg. Vi är med och styr på Värmdö, här kan du läsa mer om vad driver oss i Värmdö.

Värmdö hamnar AB Mats Abrahamsson,

 • Miljöpartiet de gröna i Värmdö vill att Värmdö kommun ska styras långsiktigt och genomtänkt och att kommunstyrelsen utövar styrning och ledning av kommunens verksamheter så att en hållbar utveckling inom sociala, ekonomiska samt ekologiska områden säkras.
 • Värmdö hamnar AB Mats Abrahamsson,
 • I dag lanserar vi vårt

  Kommunen har budgeterar ett resultatmål för på 1 procent. – Den budget vi presenterar är ansvarsfull med både överskott och reserver för de tuffa tider som väntar. Vi har gjort tydliga prioriteringar på skolan och äldreomsorgen för kommande år.
 • miljöpartiet värmdö kommun

 • Kommunen har gjort en

  Fortsätta arbetet med att motverka ensamhet bland äldre. Skapa mer omsorgstid nära brukare och införa en permanent vikariepool inom omsorgen. Utveckla, i dialog med berörda och intresseföreningar, en trygg och långsiktig lösning för korttidsboende på Värmdö.

  Som skärgårdskommun behöver Värmdö

  Miljöpartiet vill att en havsplan för Värmdö tas fram med målsättning att Värmdös vatten ska hålla god kvalitet senast år En havsplan är en del av kommunernas ansvar enligt EU:s ramdirektiv för vatten och är ett övergripande dokument över en kommuns kustvatten, sjöar och vattendrag.


  Miljöpartiet de gröna i Värmdö

   Här hittar du namn och partitillhörighet för samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i Värmdö kommun. Värmdösamarbetet Partierna som ingår i samarbetet är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.


   Miljöpartiet de Gröna i Värmdö

  Värmdö är en kommun med fantastisk natur och Miljöpartiet vill genom aktiv politik stärka förutsättningar för invånare och besökare att vistas utomhus. Våra många fina vandringsleder i kommunen ska regelbundet ses över och utvecklas med tydlig skyltning och väl utmärkta leder.

  När alla röster preliminärt

  Kristina Paltén är språkrör och kommunalråd för Miljöpartiet i Värmdö. Efter 18 år som civilingenjör bytte hon chef- och ledarskap till ett liv som äventyrare, ultralöpare, föredragshållare och författare. I den här videon vill vi presentera henne för er.