Vad finns det för bakterier i naturen

Farliga bakterier i jorden

Studier av bakterier kallas för bakteriologi och är en gren inom mikrobiologin. Bakterier kan hittas i alla ekosystem på jorden, i varma källor, bland radioaktivt avfall, [ 4] i havsvatten och djupt ned i jordskorpan. Vissa bakterier kan till och med överleva i extrem kyla och i vakuum.


Vad är en bakterie

En översikt på hur en bakterie kan se ut. Bakterier är relativt enkla celler, utan några organeller (i den form som eukaryoter har). Bakterier har ingen kärna. De är så kallade prokaryoter (innan kärna). Detta innebär att deras DNA finns direkt i cellens cytoplasma.


Sjukdomar som orsakas av bakterier

En mikroorganism är en organism som är så liten att man vanligtvis behöver mikroskop för att se den. Exempel på mikroorganismer är bakterier, virus, jäst och mögelsvampar. När mikroorganismer används i livsmedel för att ge en viss egenskap i form av smak, konsistens eller syrlighet kallas det syrning, jäsning eller fermentering.
 • vad finns det för bakterier i naturen
 • Exempel på nedbrytare

 • Vad är en nedbrytare

  Läkemedel i miljön. Läkemedel som kommer ut i naturen påverkar fiskar och vattenlevande djur redan vid mycket låga halter. Antibiotika i miljön kan dessutom allvarligt hota vår hälsa. Mer kunskap behövs om läkemedlens påverkan på miljön.

   Olika bakterier

  Bakterier finns överallt omkring oss och därför är det naturligt att de även finns i den mat vi äter. Vissa bakterier används i livsmedel för att de är nyttiga eller för att de förbättrar matens hållbarhet, smak eller konsistens. Andra bakterier kan försämra matens kvalitet eller göra oss sjuka.

  Namn på bakterier

   Nyttiga bakterier och jästsvampar: mjölksyrebakterier i fil och ost, jästsvamp i degen som jäser, utanpå och inne i din kropp till exempel i tarmen. Inte så nyttiga mikrober och virus: bakterier och/eller virus i snoret i näsduken och på händerna, bakterier i disktrasan.


  Exempel på nedbrytare

 • För att minska de tänkbara riskerna med att använda sådana bakterier och jästsvampar utvecklas samtidigt metoder att minska risken för att de överlever och sprider sig i naturen. Till exempel har man utvecklat ett sätt att göra jästsvampar för bagerier eller vingårdar sterila så de inte kan ha sex, vilket leder till att de dör ut.
 • Hur förökar sig bakterier

  Antibiotikaresistens är enligt WHO ett av de största hoten mot global hälsa, livsmedelssäkerhet och utveckling [ 4]. Antibiotikaresistens har uppstått naturligt genom genmutationer och utvecklats genom evolution, som svar på vissa mikroorganismers förmåga att producera gifter för att skydda sig mot bakterieangrepp.