Är det samiska språket hotat

  Hur många talar samiska

Alla samiska språk är klassade som hotade språk enligt FN-organet UNESCO. Ett språk är hotat när talarna försvinner eller övergår till att tala ett annat språk, vanligtvis ett större språk som används av en mäktigare grupp. Allvarligt hotade idag är lule- och sydsamiska. Akut hotade är ume- och pitesamiska, med kanske som.

Hur många talar samiska i sverige

Århundraden av svensk assimilering har gjort att samtliga samiska språk numera klassas som hotade och många samer har aldrig eller endast bristfälligt fått lära sig sitt modersmål. Nu pågår diverse språkprojekt för att ta tillbaka samiskan och öka språkets status, men frågan är om det är för sent?.
 • Hur ser framtiden ut för samiska språket

 • Fakta om samiska språket

  Samiska språken hotade. Artikel på sajten där du kan läsa om det samiska språkets framtida existens. Århundraden av svensk assimilering har gjort att samtliga samiska språk numera klassas som hotade och många samer har aldrig eller endast bristfälligt fått lära sig sitt modersmål.

  Unesco hotade språk

  Alla samiska språk är klassade som hotade språk enligt FN-organet Unesco. Akut hotade är ume- och pitesamiska. Lule- och sydsamiska är allvarligt hotade. Även det nordsamiska språket har påverkats starkt av språkbytesprocessen och räknas som hotat. Ett språk är hotat när talarna försvinner eller övergår till att tala ett annat.

  Bevara samiskan argument

   Språket är definitivt hotat (nivå 3) om det enbart talas av föräldragenerationen och svårt hotat (nivå 2) om det enbart talas av den äldsta generationen. Situationen för språket är kritiskt (nivå 1) om språket talas av väldigt få gamla och språket är utdött (nivå 0) om ingen talar det.

  Samiska ord

  Samiska omnämns i den norska och den finska grundlagen och är ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Språken har officiell status i vissa kommuner i Finland, Norge och Sverige. I Ryssland erkänns samiska som ett av de nordliga språken, och det undervisas i kildinsamiska i Lovozero-distriktet.

  Samiska språket historia

  Alla samer kan inte tala samiska vilket bland annat beror på att det saknats undervisning i och på samiska och att många inte överfört språket till nästa generation på grund av diskriminering av samer och stigmatisering av språket. Sedan år är samiska erkänt som nationellt minoritetsspråk i Sverige och sedan år finns ett.

  Hur ser framtiden ut för samiska språket

 • – Alla de samiska språken är alla hotade. Det är relativt få personer som talar språket, även det största språket nordsamiska som kanske har runt 30 talare är hotat, det är inte.

 • Samiska språket historia

 • är det samiska språket hotat