Lymfsystem huvud

Detox lymfsystemet

Så fungerar lymfsystemet. Lymfsystemet består av ett nätverk med lymfkärl som transporterar lymfa. Det består också av olika organ, som mjälten och brässen. Lymfsystemet behövs för att kroppen ska må bra. Det är viktigt för vätskebalansen i kroppen och för kroppens försvar mot infektioner.

Vad är lymfsystemet

Det lymfatiska systemet eller lymfsystemet är ett system hos människan och andra däggdjur, bestående av lymfan, lymfkärlen och ett flertal organ. Det lymfatiska systemets funktion är dels dränering av vävnaderna, så att vätska som läcker ut ur blodkärlen leds tillbaka till blodet, dels har den uppgifter i kroppens immunförsvar.


Lymfsystemet bilder

  Lymfsystemet är en del av immunsystemet och utgörs av flera delar: Lymfvätska och lymfkärl. Lymfvätska (lymfa) är en genomskinlig vätska som läckt ut ur de minsta blodkärlen i kroppen. Vätskan innehåller vatten, proteiner, vita blodkroppar, bakterier och skadade eller gamla celler. Lymfvätskan transporteras genom ett nätverk av.

Lymfsystemet stress

Ett dåligt lymfsystem kan resultera i: Ökad volym (ödem) i vissa kroppsdelar; Irritation av vävnaderna och en inflammatorisk reaktion kan uppstå som i sin tur kan medföra värk; Immunförsvaret kan försvagas och man blir mer mottaglig för sjukdomar; Risk för rosfeber. Detta tillstånd måste snabbt behandlas med antibiotika.

Lymfödem hals

Vi kan få celluliter och en envis övervikt. När lymfsystemet är trögt och överbelastat kan vi känna oss slöa, tunga och trötta. Vi kan vara förstoppade, ha huvudvärk och uppleva svullnad, ömhet och smärta i kroppen. Läs mer om symptom och orsaker till trögt lymfsystem samt vad man kan göra åt detta under Lymfhälsa.


 • Problem med lymfsystemet symptom
 • lymfsystem huvud
 • Lymfsystemet sjukdomar

  För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling. Lymfsystemets anatomi och fysiologi är här mycket summariskt beskrivet. På se finns grundläggande information och.

  Problem med lymfsystemet symptom

 • Lymfsystemets funktion och vad som aktiverar lymfsystemet | Svenska Ödemförbundet. 16 / 66 info@ Kontakt.
  1. Lymfsystemet sköldkörtel

  Immunsystemet vs lymfsystemet & nbsp; Både lymfsystem och immunsystem är nära associerade system i vår kropp och kallas ibland lymfa. Huvud › Biologi.