Ägg fäster i livmodern

Öka chansen att ägget fäster

Varför fäster inte ägget i livmodern? När ett ägg har blivit befruktat bildar det två kärnor, en från spermien och en från ägget. Dessa smälter sedan ihop och bildar en gemensam kärna – den nya individens kärna, med DNA från både föräldrarna.

Gravid symptom vecka 3-4

Gravid i vecka 3. (från 2 hela veckor + 0 dagar till 2 hela veckor + 6 dagar) Ägget är befruktat. Den här veckan kommer det att fastna i livmodern. Flimmerhår hjälper det befruktade ägget att glida från äggledaren ner till livmodern. Efter tre till fyra dagar når det fram. Så fort ägget är befruktat börjar cellerna att dela på.


  Symtom när ägget blir befruktat

Du kan få en mindre blödning som kallas för nidblödning när ägget fäster i livmodern, vilket sker mellan graviditetsvecka två och tre. Många vet ännu inte om att de är gravida och blödningen kan vara ett tidigt tecken på graviditet. Blödningen påverkar normalt inte graviditeten.

 • ägg fäster i livmodern
 • Mensvärk när ägget fäster

  För att kunna fästa i livmoderslemhinnan måste ett befruktat ägg klara av flera uppgifter. Förutom att det ska utvecklas på rätt sätt och i rätt tid, måste det också signalera sin ankomst. Även slemhinnan måste förändras så att den kan ta emot ett befruktat ägg.


  Molvärk när ägget fäster

 • När ett ägg och en spermie förenas börjar ett embryo att bildas. Det kallas för befruktning. Embryot växer till ett foster som sedan utvecklas till ett barn. Utomkvedshavandeskap är när ett befruktat ägg fastnar på vägen till livmodern. Ofta beror det på att äggledaren är skadad.

 • Öka chansen att ägget fäster ivf

  Dessa befruktas med spermier i ett IVF-lab, och efter några dagar återförs ett befruktat ägg till livmodern. Det är mycket som ska stämma för att det ska bli en graviditet, många små delar som ska fungera och synkas, både hos embryot och hos livmodern som ska skapa en plats för embryot att växa och utvecklas i.
 • Mensvärk när ägget fäster

 • Gravid vecka 3 symptom

   Fosterutveckling eller embryogenes är den process som börjar med ett befruktat ägg och slutar vid födseln. Fosterutvecklingen inleds redan innan ett foster har utvecklats. Man kan dela in fosterutvecklingen i tre perioder. Dessa kallas preembryoperioden, embryoperioden och fosterperioden (även kallad fetalperioden).


 • Molvärk när ägget fäster
 • Befruktning symptom

  Kraftig smärta i magen kräver en undersökning. Det kan under en tidig graviditet bero på utomkvedshavandeskap, vilket innebär att ett befruktat ägg börjat växa utanför livmodern. Efter vecka 20 av graviditeten kan orsaken vara havandeskapsförgiftning, och under senare delen av graviditeten kan smärta bero på att moderkakan lossnat.