Andra civilstånd skatteverket

Skatteverket kontakt

Civilstånd; Make/maka, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen; Adoptionsförhållande; Inflyttning från utlandet; Avregistrering vid flyttning till utlandet, som avliden eller dödförklarad eller som försvunnen; Anmälan om ny adress i utlandet enligt vallagen.

  Skatteverket flyttanmälan

Skatteverket ska utifrån de handlingar som visas upp och de uppgifter som sökanden i övrigt lämnar bedöma vilken civilståndsuppgift som enligt tillämplig lagstiftning ska registreras i folkbokföringen. All bevisning ska beaktas vid bedömningen, även personens egna uppgifter samt handlingar som inte ensamt kan styrka civilståndet.

 • Folkbokföring skatteverket
 • Skatteverket frågor

  Civilstånd. Civilstånd avser en persons familjerättsliga ställning. Skatteverket registrerar en person med ett civilstånd i folkbokföringsdatabasen, till exempel ogift, gift, skild, änka eller änkling. När två personer avser ingå äktenskap enligt svensk lag får det inte finnas några äktenskapshinder.

  Skatteverket folkbokföring blankett

  Även andra uppgifter som ska registreras, såsom civilstånd och relationer, ska normalt styrkas med handlingar. Handlingarna ska vara utfärdade av en behörig myndighet i utlandet och personen ska visa upp dem i original eller som bestyrkt kopia. När registrerar Skatteverket andra uppgifter än de i passet?.


  Folkbokföring skatteverket

 • Vilka uppgifter kan Skatteverket registrera i folkbokföringen? Skatteverket kan registrera följande uppgifter i folkbokföringen: kön; födelsetid; namn, inklusive markering för tilltalsnamn; födelseort och födelseland; bosättningsland som personen flyttar från; medborgarskap; civilstånd med datum.
 • Skatteverket folkbokföring kontakt

  Fråga har uppkommit om när det finns stöd i författning för Skatteverket att behandla personuppgifter om personer som aldrig har varit folkbokförda i Sverige, och som inte heller har samordningsnummer eller immunitetsnummer, vid registrering av uppgift om civilstånd respektive relationer.


 • andra civilstånd skatteverket


 • Skatteverket folkbokföring adress

   Det är alltså hindren i 2 kap. ÄktB som Skatteverket ska pröva (1 kap. 1 § första stycket IÄL). I vissa situationer ska personernas rätt att ingå det tilltänkta äktenskapet prövas enligt utländsk lag. En person som avser att ingå ett utländskt äktenskap behöver normalt inte ansöka om hindersprövning.


  Utdrag ur folkbokföringsregistret

  Det kan till exempel handla om datum och andra uppgifter om skilsmässor och bodelningar. Hur registrerar man sig som gift? Den som vill ingå äktenskap måste först ansöka om hindersprövning eller äktenskapscertifikat hos Skatteverket. Skatteverket registrerar vigslar och äktenskapsskillnader i folkbokföringen. Vilka olika civilstånd.