För högt syre i poolen

  Aktivt syre tabletter

Att du håller rätt pH-värde i poolen ligger till grunden för att resterande kemikalier ska kunna verka och hålla rätt värden i poolen. Högre pH-värde gör att vattnet irriterar huden och effekten hos desinfektionsmedlet minskar.


Klor till pool

Jag har haft pool i drygt två veckor. När jag mäter ph-värdet så är det helt rätt, men när jag ska mäta det aktiva syret så ligger de på 10!!! Det spelar ingen roll om jag mäter efter en timma eller 10 timmar. Hur ska jag skänka detta värde?.

Klortabletter pool

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. pH-skalan går från 0 till 14 där pH 7 är neutralt. Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger surt vatten. Optimalt pH-värde i en pool är 7,2 – 7,6.


 • för högt syre i poolen
 • Chockklorera pool

  sammanfattning. hög cyanursyra i pooler är ett problem och är något du behöver för att se till att du tar hand om. Det enklaste och snabbaste sättet att minska CYA i poolen är att tömma en del av vattnet från poolen och sedan fylla på den igen.

  O2 värde pool

   Nej, det är inte hälsosamt att bada i en pool med för högt klorvärde. Klor i för höga koncentrationer kan orsaka hudbesvär och problem med andning. Använd antiklor och vänta i 24 timmar och gör ny mätning för att se om det fortfarande är för högt klorvärde.
 • Saltvatten eller klor i poolen

 • För mycket klor i poolen

  För högt pH kan leda till kalciumutfällning och även minskad effektivitet av klorets desinfektion. I många pooler har pH en tendens att öka över tiden. Detta beror i stor utsträckning på att dagsklor, chockklor och flytande klor är basiska.

  Saltvatten eller klor i poolen

 • Ett felaktigt pH-värdet, både för högt och för lågt, ger en rad oönskade effekter. Det är därför av högsta vikt att kontinuerligt hålla koll på pH-värdet i poolvattnet. Ett lågt pH-värde skadar linern, korrosion på metaller, irriterar slemhinnor och kan skada poolpump och andra pooldelar.
 • Orp pool

  För lågt klorvärde: Dosera med gram pH-höjande kemikalier (pH-plus) per 10 kubikmeter vatten. Exakt dosering kan variera så kontrollera alltid anvisningarna på de medel du använder till ditt spabad. När pH-värdet är för högt i spabadet skapar det en basisk vattenmiljö, är pH-värdet för lågt blir vattnet surt.