Fördelningskonstanten för bensoesyra mellan etylacetat och vatten

Bensoesyra (etylacetat och vatten).

  Fördelningskonstanten för benseosyra mellan etylacetat och vatten. Hej! Vi gjorde en labb och ska skriva en labbrapport. Jag har redan räknat ut allt, men har några teoretiska frågor: 1. Är etylacetat opolär eller är den löslig i vatten? 2. Är det karboxylgruppen från benseosyran som attraheras till vatten? 3.

  Uppgift: Att bestämma fördelningskonstanten för

Häll 50 cm3 vatten och 10 cm3 etylacetat i en separertratt. Väg in högst 0,3 g bensoesyra, häll ner den i separertratten och skaka blandningen kraftigt i flera omgångar. Låt skikten separera. Tappa av 40 cm3 av vattenskiktet med hjälp av ett mätglas och för över till en titrerkolv.
 • I basiska vattenlösningar där bensoesyran
 • Hej! Vi har en kemi

  Bensoesyrakoncentrationen skall fås fram i båda lösningarna och sen ska fördelningskonstanten fås fram K f = b e n s o e s y r a (e t y l a c e t a t) b e n s o s y r a (v a t t e n) Så då tänker jag i den första delen med etylacetat att det det endast kommer att vara bensoesyra kvar efter indunstningen.

  Uppgift: Att bestämma fördelningskonstanten

  Fördelningskonstanten för bensoesyra mellan etylacetat och vatten. Hej! Vi har en kemi laboration där vi ska bestämma fördelningskonstanten för bensoesyra mellan. etylacetat och vatten. Vatten och etylacetat ska tillsättas tillsammans med bensoesyra.

  Vatten respektive etylacetat. Fördelningen

  Väg in högst 0,3 g bensoesyra, häll ner den i separertratten och skaka blandningen kraftigt i flera omgångar. Låt skikten separera. Tappa av 40 cm 3 av vattenskiktet med hjälp av ett mätglas och för över till en titrerkolv. Tappa av resten av vattnet och några droppar av etylacetatfasen.

  I basiska vattenlösningar där bensoesyran

 • Vad är fördelningskonstanten för bensoesyra mellan etylacetat och vatten? Jag håller på att skriva lab rapport om det, men hittar ingen värde på internet på fördelningskonstanten för bensoesyra mellan etylacetat och vatten.

 • Fördelningskonstanten (K. D.) är konstant vid

  Kemi / Kemi 2. 2 svar denfysikdummamatematikern. 17 Visningar. Syra/Bas skillnad i beräkning utav två uppgifter.

  Jag har förgäves sökt efter

  Häll 50 cm 3 vatten och 10 cm 3 etylacetat i en separertratt. Väg in högst 0,3 g bensoesyra, häll ner den i separertratten och skaka blandningen kraftigt i flera omgångar. Låt skikten separera. Tappa av 40 cm 3 av vattenskiktet med hjälp av ett mätglas och för över till en titrerkolv.


 • fördelningskonstanten för bensoesyra mellan etylacetat och vatten