Sk kurser hösten 2019

Sk-kurser tidigare söktryck

De kurser som går under vårterminen söker du senast 1 oktober året innan och de kurser som går till hösten söker du senast 1 maj samma år. Aktuella rest- och reservplatser finns listade i ansökningsportalen för SK-kurser. Där hittar du också information om aktuell ansökningsperiod. Sök bland SK-kurser Ansökningsportalen för SK-kurser.

Logga in sk kurser

Reviderat förslag hösten •Tio av kursämnena integreras till sex olika kurser. •De sex kurserna planeras i en viss kronologi från tidig till sen ST (i enlighet med förteckningen till SoS). •Kurserna önskas i första hand som SK-kurser. •Tre av kursämnena anses nischade och bör därför istället.


St kurser allmänmedicin

Socialstyrelsens utbildningsportal. Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg. Sök kurser i utbildningsportalen. Senast uppdaterad: Publicerad: Här kan du söka bland våra utbildningar, samt hitta information om SK-kurser och söka kursämnen för SK.

    St kurser vgr

Sammanfattning Socialstyrelsen avropar årligen ett antal kurser för målgruppen läkare under specialiseringstjänstgöring. Kurserna benämns SK-kurser (specialistkompe- tenskurser) och är finansierade med statliga medel.


Lipus kurser

Socialstyrelsen har inför förändrat upphandlingsförfarandet av SK-kurser i syfte att förenkla och underlätta administration och planering för kursleverantörer och kursgivare. Hösten upphandlades SK-kursleverantörer och ramavtal tecknades på upp till fyra år.

Sk-kurser internmedicin

    för de SK-kurser vi upphandlar •Principerna ska vara hållbara över tid •Kurser med c-delmål •Specialiteter som är i behov av statlig finansiering •Både specialitetsövergripande och specialitetsspecifika kurser •Antal ST-läkare fördelningsnyckel •Vissa specialiteter har ett specifikt kursbehov •Årlig behovsanalys.

Sk kurser kirurgi

  • Upphandling av SK-kurser. Socialstyrelsen har ett ramavtal med Karolinska Institutet (samt ytterligare 28 leverantörer) gällande leverans av SK-kurser under åren , och med option under perioden Inför varje år avropar Socialstyrelsen kurser från ramavtalet mot de leverantörer som de har avtal med, under.


  • Sk kurser kirurgi

  • Uppsala kurser läkare

    Ht vecka dag datum klockan Utlärda danser Plats 1 41 mån okt 14,,30 Nyb I Sneeze Whiskey / Walking After Midnight Höj.
  • sk kurser hösten 2019