Instuderingsfrågor nervsystemet

 • Instuderingsfrågor. Beskrivning. Här finns 14


 • Study with Quizlet and
 • CNS-innefattar hjärna och ryggmärg. PNS-

  Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like 1. Förklara uppdelning av CNS och PNS?, 2. Vilka huvudfunktioner finns i CNS respektive PNS?, 3. Vad för funktion finns i autonoma nervsystemet, vilka komponenter består det av? and more.

  Study with Quizlet and

 • Astrocyter - mekanisk stabilitet, fixar skador, bildar blod hjärn barriären, Mikroglia - bryter ned främmande och farliga ämnen. oligodendroglia - bildar myelinskivor runt axonen på nervceller i CNS. Schwannska - bildar myelinskivor runt axonen på nervceller i det perifiera nervsystemet.


 • Nervsystemet instuderingsfrågor instuderingsuppgifter till sinnesorganen ravi

  Redogör för de anatomiska skillnaderna mellan sympatiska och parasympatiska nervsystemet. 1 nervfibrer utgår från ryggmärgen mellan första toraxsegment (T1) och andra lumbalsegmemt (L) Det sympatiska nervsystemet består av flera nervknutor eller ganglier.

  Nervsystemet instuderingsfrågor till uppföljning nervsystemet inklusive

  hedvig_louise Terms in this set (34) Vad ingår i nervsystemet? Hjärna, ryggmärg och nerver Vad är nervsystemets/nervcellernas funktion? Ta emot, leda och bilda impulser. Lagra information Vad leder impulser genom kroppen? Nervvävnad Vilka olika celler består nervsystemet av? Sinnesceller, nervceller och gliaceller Hur är ett neuron sammansatt?.

  Sensoriska nerver? b. motoriska

   Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like Vad ingår i periifiera nervsystemet (PNS)?, nervsystemet uppgift är, Hjärnan delas anatomiskt in i tre delar and more.

   2. Vilken slags celler

  Beskriv uppdelningen av vårt nervsystem. Vårt nervsystem kan delas in i det centrala nervsystemet CNS och det perifera nervsystemet PNS. Det centrala nervsystemet innefattar hjärna och ryggmärg. Det perifera nervsystemet består av sensoriska och motoriska nerver.

 • instuderingsfrågor nervsystemet

 • Instuderingsfrågor. Beskrivning. Här finns 14

  -Ej viljestyrt-Innerverar glatt muskulatur, hjärtmuskulatur och körtlar-Två nervfibrer-Stimulerar el hämmar målcellen-Reglerar kroppens inre miljö och mobiliserar kroppens resurser i stressituationer-Delas in i sympatiska och parasympatiska nervsystemet.

  Fostret visar att det centrala

  Instuderingsfrågor – Nervsystemet, autonoma nervsystemet 1. Fyll i det svarsförslag som till betydelse bäst passar in i textstycket som helhet. a) De flesta sympatiska ganglier ligger efter varandra, som pärlor på ett band, på var sin sida av ryggraden. Dessa två kedjor kallas för sympatiska gränssträngen.