Prisuppgift lagen

Distansavtalslagen

Mark- och miljööverdomstolen instämde i mark- och miljödomstolens bedömning att Lantmäteriet genom uppgiften om total kostnad i protokollet fick anses ha lämnat en ungefärlig prisuppgift samt att 36 § konsumenttjänstlagen i enlighet med praxis skulle tillämpas analogt.

 • E-handelslagen
 • Distans- och hemförsäljningslagen

  När du köper en vara eller en tjänst av ett företag ska du får korrekt och tydlig information om vad varan eller tjänsten kostar. Reglerna för detta finns i prisinformationslagen och olika föreskrifter och överenskommelser som kompletterar lagen. När gäller prisinformationslagen?.


  E-handelslagen

 • Lagens ändamål och tillämpningsområde. 1 § Denna lag har till ändamål att främja god prisinformation till konsumenter. 2 § I denna lag avses med konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.


 • Prisinformationslagen 1 september
 • Avtalsvillkorslagen

  Lantmäteriet har i huvudsak anfört följande skäl. Enligt mark- och miljödomstolen följer av praxis, bl.a., att om en lantmäterimyndighet har lämnat en ungefärlig prisuppgift, får lantmäterimyndigheten inte debitera mer än den uppskattade kostnaden med ett påslag om 15 procent enligt en analog tillämpning av


  Prisinformationslagen 1 september

  Den som har taxitrafiktillstånd är skyldig att före färden se till att en prisuppgift lämnas för färden om jämförpriset överstiger kronor. Prisuppgiften ska ange ett högsta tillåtna pris för färden. Uppgiften ska lämnas senast när färden beställs.

  Informera om prishöjning

  Konsumentköplagen gäller när du som privatperson köper varor från ett företag. Med varor menas alla typer av lösa saker, till exempel bilar, livsmedel, elektronik, kläder eller djur. Lagen gäller också begagnade varor du köper av ett företag. Den gäller även varor du köper till nedsatt pris.
 • prisuppgift lagen


 • Produktsäkerhetslagen

   är en av de största grossisterna i Spanien med ett produktsortiment på över artiklar. Saknar du en vara kan du här ladda ner en pdf med hela vårt sortiment. Kontakta oss sedan på [email protected] så återkommer vi med en prisuppgift.


   Marknadsföringslagen

  Köp. kr. Pisco Bauza. 70 cl. 40%. Slutsåld. Visar sida 1 av 1. På kan du köpa Pisco på nätet. Enkel, billig och laglig import av Pisco!.