Rekommenderat brev från hyresvärd

Hyresvärd säger upp hyresgäst

Om hyresgästen har sin hemvist i Sverige kan nästan alla uppsägningar av hyresrätter som avser bostad göras genom rekommenderat brev till hyresgästens vanliga adress. Det krävs då inte att hyresgästen hämtar ut brevet för att hon eller han ska anses vara delgiven.

Skäl för uppsägning av hyreskontrakt

 • Uppdaterad. Du som är hyresgäst kan säga upp avtalet med hyresvärden genom att vända dig direkt till honom eller henne och tala om att du vill flytta. Hyresvärden ska då lämna en skriftlig bekräftelse på uppsägningen.
 • Säga upp lägenhet via mail

   En uppsägning från hyresvärden ska alltid meddelas till hyresgästen genom delgivning. Här gäller strängare regler än vid uppsägning av bostadshyresavtal, som ibland kan göras genom ett rekommenderat brev, eller när lokalhyresgästen säger upp avtalet.


 • Säga upp lägenhet innan inflytt
 • rekommenderat brev från hyresvärd

 • Uppsägning av hyreskontrakt hyresvärd

  Enligt hyreslagen ska uppsägningen av hyreskontrakt ske skriftligen, och helst skickas i ett rekommenderat brev. Du bör inte lita på ett e-mail eller ett vanligt brev. Om du hyrt bostad i kortare än tre månader kan du visserligen säga upp hyreskontraktet muntligt, men det är bättre för båda parter att uppsägningen görs ordentligt.


 • Skäl för uppsägning av hyreskontrakt


  1. Uppsägning av hyreskontrakt fastighetsägarna

  Hyresvärden är också delgiven uppsägningen om du har postat uppsägningen i ett rekommenderat brev (12 kap. 8 § st. 4 JB). Uppsägningstiden börjar löpa från den dag du postar det rekommenderade brevet. Vad gäller i ditt fall? En uppsägning via mail har godtagits som en giltig uppsägning av hyresavtalet.

  Uppsägning hyresavtal privatbostad

  När uppsägningen skickas med rekommenderat brev anses den fullbordad när det rekommenderade brevet är inlämnat för postbefordran. Om mottagaren inte har känt hemvist i Sverige och inte heller har något ombud med rätt att ta emot en uppsägning kan uppsägningen företas genom kungörelse i Post och inrikestidningar.

  Säga upp lägenhet innan inflytt

  Den tid som hyresgästen har på sig att svara måste anges. Om tidsfristen glöms bort måste rättelsen göras om vilket innebär att du som hyresvärd förlorar tid. Det måste också tydligt framgå vilken lägenhet som avses. Delgivning kan som exempel göras genom personlig överlämning till hyresgästen eller genom rekommenderat brev.


  Uppsägning hyresavtal rekommenderat brev

  Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det. Fyll i mallen. En handledning som hjälper dig: Skillnaden mellan bostadshyra och lokalhyra. Andra namn på dokumentet: Uppsägningsbrev, Uppsägning av hyresrätt, Besked om upphörande av hyreskontrakt, Besked om uppsägning, Meddelande om uppsägning.