Skadestånd vid uppsägning av lokal

Uppsägning av lokal mall

Skadeståndet är minimum en årshyra och maximalt marknadsvärdet av hyresgästens rörelse, om denne väljer att inte flytta utan att lägga ner sin rörelse helt. Hyresgästen har rätt till minimiskadeståndet enligt lag, men om hyresgästen kan bevisa att den skada som hyresgästen lider är större har denne rätt till skadestånd för.

Uppsägningstid lokal bestämd tid

 • Hur säger man upp en hyresgäst i en (kommersiell) lokal? Uppsägningstid? Rekommenderat brev? Skadestånd? Läs och se våra mallar och exempel.


 • Uppsägning lokal rekommenderat brev

  Om du hyr lokal och blir uppsagd för avflyttning eller för villkorsändring kan du ha rätt till skadestånd om hyresavtalet upphör. Det kallas indirekt besittningsskydd. Det är du som hyresgäst som ska ansöka om medling, oavsett vem som gjort uppsägningen.

  Uppsägning för villkorsändring lokal

  Frågan om ersättning för ekonomisk förlust, det vill säga skadestånd, prövas av tingsrätten. För att ha rätt till skadestånd måste du som hyresgäst ansöka om medling i hyresnämnden inom två månader från det att du tog del av uppsägningen.
 • Uppsägningstid lokal bestämd tid


 • Hyresgästens uppsägning för avflyttning

   Enligt tidigare praxis varierar det allmänna skadeståndet men är vanligtvis 80 kronor vid en ogiltig uppsägning och kronor vid ett ogiltigt avskedande. Det allmänna skadeståndet är för att arbetsgivaren brutit mot anställningsskyddet och till det kommer ett ekonomiskt skadeståndet för inkomstförlusten som den felaktigt.

   Skäl för uppsägning av hyreskontrakt

  Vid hyresvärdens uppsägning av lokalhyresgäst finns formkrav i hyreslagen för vad uppsägningen måste innehålla för att vara giltig. Uppsägningshandlingen ska vara skriftlig och ställd (riktad) till den eller de som är hyresgäster. Av uppsägningen måste man kunna utläsa vilket hyresavtal som sägs upp.
 • skadestånd vid uppsägning av lokal

 • Uppsägning hyresavtal lokal hyresgäst

  En lokalhyresgäst, som efter en ofullständig uppsägning har flyttat från sin lokal utan att ha framfört någon invändning mot uppsägningen, får anses ha godtagit uppsägningen. Hyresgästen framförde argumentet att en ordning som innebär att en hyresgäst som valde att flytta från lokalen efter en ofullständig uppsägning av.

  Uppsägning lokal formkrav

  Denna fråga är tyvärr inte lika lätt att besvara som frågeställningen möjligen antyder. Förutsättningarna har dock klarnat något genom en nyligen meddelad dom från Högsta domstolen (dom i mål T ), där Högsta domstolen tog ställning till beräkning av skadestånd vid uppsägning av ett hyresavtal.