Modulär kärnkraft

 • Smr sverige

 • Smr-reaktor avfall

   Senaste tiden har det pratats och skrivits om så kallade "fjärde generationens kärnkraft", med små modulära reaktorer, som lösningar mot klimatkrisen. Fördelarna sägs vara kortare byggtider, mer flexibla användningsområden och lägre kostnad på grund av massproduktion.

 • modulär kärnkraft
 • Smr reaktor i drift

  En småskalig modulär reaktor (SMR) är en kärnreaktor som är mindre än konventionella kärnreaktorer och har en elektrisk effekt på upp till MWe eller en termisk effekt på upp till MWth, och är modulärt uppbyggd i den meningen att den kan serietillverkas i fabrik och transporteras dit den ska användas utan modifikationer.

  Fjärde generationens kärnkraft nackdelar

  Små reaktorer kan ge kärnkraften nytt liv. Den globala klimatpolitiken ändrar förutsättningarna för små modulära reaktorer (SMR). Internationella marknader bubblar idag av nya initiativ. Även svenska SMR-projekt ligger långt fram i utvecklingen – men avsaknaden av regulatoriska förutsättningar gör det svårt för investerare.

  Smr kärnkraftverk

  Här hittar du Fiona Rayments presentation om du vill läsa mer om SMR. I Storbritannien har intresset för små reaktorer tagit fart på allvar. Förklaringen ligger i Brexit och i det höga pris som garanteras för elen från de två EPR-reaktorerna som ska byggas vid Hinkley Point.

  Smr-reaktorer kostnad

  Nu kan småskalig svensk kärnkraft få en push framåt. Energimyndigheten ger företaget Swedish Modular Reactors 99 miljoner kronor i stöd för att bygga en liten blykyld pilotanläggning i Oskarshamn. På sikt kan reaktorerna bli en exportvara tror myndigheten.

  Fjärde generationens kärnkraft fördelar

  HOUSTON (ICIS)–Chemicals major Dow has signed a letter of intent with X-Energy to develop small modular nuclear technology options to provide process heat and power at one of Dow’s US Gulf Coast facilities by about , it said on Tuesday. Small modular nuclear is a key technology to enable energy-intensive industries to decarbonise, Dow said.

   Smr-reaktor byggtid

  Warschau plant 79 kleine Atomkraftwerke bis In ganz Polen soll bald saubere Kernkraft verfügbar sein. Doch die Finanzierung ist unklar. Und der Zeitplan wird angezweifelt. Polen will mit.

  Smr sverige

 • Havsbaserad vindkraft kommer att ta tid – här slutrepliken i ett av få klargörande inlägg i debatten: Svenska Kraftnät har rätt i en.