Hästens matsmältning

Gallblåsa häst

Lär dig mer om hästens foder- och matsmältning här. På HästSverige lär du dig om fodersmältningsorganens anatomi. Läs mer här!.


Tunntarm häst

 • Hur hästen bryter ner fodret. Hästen har ett matsmältningssystem specialanpassat för att utnyttja gräs, även om det har lågt energiinnehåll. Samtidigt är systemet uppbyggt så att hästen effektivt kan ta hand om även koncentrerat, lättsmält foder. Men bara små mängder i taget.
 • Hur stor är hästens magsäck

  MAGSÄCKEN. Hästen har ett DIGESTIONSYSTEM, alltså ett fodersmältningsystem som är specialanpassat för gräs. Det är samtidigt uppbyggt så att det effektivt kan ta hand om även koncentrerat, lättsmält foder, men bara små mängder i taget. Hästar tillbringar % av dygnet med att beta.


  Hur lång är hästens tunntarm

  Mage-tarm. Om du har insikt i hur hästens matsmältningssystem fungerar kan du ta hänsyn till det och förebygga störningar. Mag-tarmkanalen kan ses som ett långt rör som går en krokig väg mellan munnen och ändtarmen. Härigenom ska allt foder hästen äter passera, vilket totalt tar timmar.


 • Gallblåsa häst


 • Tunntarm häst


 • hästens matsmältning
  1. Hästens magsäck anatomi

  Det vi till vardags kallar för hästens grovtarm består i själva verket av två olika tarmar, blindtarmen och stora kolon. Bara blindtarmen rymmer mellan liter, stora kolon mellan liter. Fodret passerar långsamt genom grovtarmen, hela passagen tar mellan timmar.

  Blindtarm häst

  Fodersmältningen börjar hos hästen med den mekaniska sönderdelningen av fodret i munnen. Hästen väljer ut det den vill äta med läpparna, och tuggar sönder fodret med kindtänderna genom de malande tuggrörelserna. Eftersom hästens underkäke är smalare än överkäken, kan hästen bara tugga på en sida i taget.

  Hästens grovtarm

   Hur fungerar hästens matsmältning? Hur många meter tarm har en häst? Hur ser en häst ut när den är glad? Vad heter Tränsets delar? Vad heter hästens utrustning? Hur lång tid tar det för hästen att smälta maten? Hur lång är grovtarmen?.

  Vad händer i hästens grovtarm

  hästens matsmältningssystem? Det viktigaste är att hela systemet arbetar tillsammans. Medan fiberjäsning och matsmältning i den bakre tarmen troligen får mest uppmärksamhet, krävs det att alla tidigare processer fungerar korrekt –tuggning och salivsproduktion, kemiska och mekaniska processer i magen, matsmältning och absorption i.