Lärarprogrammet idrott

 • lärarprogrammet idrott
 • Grundlärare fritidshem idrott

  Ämnesstudierna i idrott och hälsa ger dig bland annat kunskaper om humanbiologi, friluftsliv, rörelse, hälsa och idrottskultur. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet.

  Lärarprogrammet poäng

  Inriktningen omfattar högskolepoäng. Den leder till en ämneslärarexamen och avläggs på avancerad nivå. Inriktningen ger behörighet att arbeta som lärare i årskurs 7 t.o.m. gymnasieskolan och för ämnena bild, idrott och hälsa samt musik även för årskurs

  Ämneslärarprogrammet idrott och hälsa

  För att kunna jobba som idrottslärare ska du gå lärarprogrammet med inriktining mot idrott. Lärarutbildningen består av tre integrerade utbildningsområden: det allmänna utbildningsområdet, inriktning och specialisering. Om du vill undervisa i grundskolans senare årskurser och gymnasieskolan tar studierna i normalfallet fyra och ett.

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem idrott och hälsa
 • Lärarprogrammet gu

  För att arbeta som idrottslärare utbildar du dig på lärarprogrammet inom universitet och högskolor. I första hand utbildas ämneslärare i idrott och hälsa inom Ämneslärarprogrammet. Du kan även studera kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) där du väljer ämneslärare inom idrott och hälsa.

  Ämneslärare idrott och hälsa distans

   Du kan studera olika idrottsvetenskapliga program eller som inriktning på lärarprogrammet. Du kan välja att till exempel läsa idrottstränarprogrammet, hälsopromotionsprogrammet med inriktning idrottsvetenskap, sport coaching och coaching och sport Management.

  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem idrott och hälsa

 • Idrott och hälsa kan kombineras med matematik, biologi, kemi, naturkunskap, engelska, svenska, spanska, historia, religion eller samhällskunskap. Ämneslärarprogrammet erbjuds som campusutbildning och nätbaserad utbildning. Viss samläsning mellan utbildningsformerna förekommer.
 • Ämneslärare idrott och hälsa 7-9

  För antagning till lärarprogrammet krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt Idrott Sv B/Sv2 B, En B, Sh A, Ma A samt Idrott och hälsa.

   Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem lön

  Lärarexamen på avancerad nivå (Lärarprogrammet, Geografi) - ; Lärarexamen på avancerad nivå (Lärarprogrammet, Idrott och hälsa) - ;.