Hur många balkar

Vad är en balk

I Sverige har tre nya balkar lagts till i lagen. Föräldrabalken kan ses som en utvidgning av reglerna i den dåvarande Giftermålsbalken. Miljöbalken innebar att helt ny materia fördes in i års lag.

Byggningabalken

Balkar är avlånga konstruktionselement som främst bär last vinkelrätt mot sin längdutsträckning. [ 1] Balkar är ett av de vanligast förekommande konstruktionselementen. Inom byggnadstekniken är takstolar, brodäck, och golvbjälklag några exempel på balkar.

Brottsbalken

  Det är dessutom en tradition som håller i sig och än idag finns en stor del av den svenska lagstiftningen samlade i olika balkar. De balkar som för närvarande finns uppgår till elva stycken och är som följer: Brottsbalken; Byggningabalken; Föräldrabalken; Handelsbalken; Jordabalken; Miljöbalken; Rättegångsbalken.

Föräldrabalken

 • Förslaget kan uppdelas i tre huvudavsnitt, nämligen 1—8 kap., vilka handla om börd, adoption, namn, vårdnad, underhåll och barnavårdsmän, vidare 9—19 kap., som i huvudsak ersätta den nuvarande förmynderskapslagen, samt slutligen 20 kap., som upptager ett jämförelsevis stort antal bestämmelser om rättegången.


 • I juridisk metod ingår inte

  Alla balkar, oavsett profil, finns att köpa i olika längder. Standardlängder för stålbalkar är 6, 12,1 och 15,1 meter. Det finns dock längder upp till 24 meter. Eftersom stålbalkar är svåra att kapa och väger en hel del måttbeställs de vanligtvis.

  Jordabalken

  Så här monterar du trall enligt Svenskt Trä. Mät avståndet från kant till kant när du lägger trallbrädorna (se bild 1). Observera att mellanrummet mellan trallbrädorna påverkas av brädans bredd och virkestyp. Trallskruvarna bör alltid monteras 30 mm från kanten av trallbrädan för att minska risken för sprickor i trallbrädan.
 • Föräldrabalken
 • Äktenskapsbalken

  Det finns olika typer av balkar som används i byggnadskonstruktionsarbete beroende på utformning och krav enligt nedanstående lista, A. Baserat på material. B. Baserat på belastningar & Stöd. C. Baserat på tvärsnittets form. D. Baserat på jämviktsförhållanden. E. Baserat på geometri.

 • hur många balkar


  1. Lagboken

  Balkskon bär vågräta balkar långt bättre än ett par vinkelbeslag. Den ska passa balkens dimension och finns i många olika utföranden – både till synlig och dold montering. Få överblick över de olika sorterna här.