Bup örebro psykolog

 • Bup akuten örebro
 • Bup örebro kontakt

  Öppenvårdsmottagningar för barn och unga i behov av psykiatrisk vård.


  Bup akuten örebro

 • Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Inom verksamheten jobbar vi med insatser till barn och ungdomar med psykiatriska tillstånd. Tillsammans med patienternas familjer och andra samarbetspartners verkar vi för att främja barnets psykiska hälsa och utveckling.
 • bup örebro psykolog
 • Bup örebro utredning

  Mottagningen är en öppenvårdsmottagning för dig som har en pågående kontakt med bup. På mottagningen diagnostiserar och behandlar vi barn och ungdomar upp till 18 år. Mottagningen har ett nära samarbete med barnomsorg, skola, socialtjänst och barnhälsovård. Du som söker vård för ett nytt besvär är välkommen att höra av dig.


   Första kontakten örebro

  Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård BUP Örebro. Mottagningen är en öppenvårdsmottagning för dig som har en pågående kontakt med bup. På mottagningen diagnostiserar och behandlar vi barn och ungdomar upp till 18 år. Mottagningen har ett nära samarbete med barnomsorg, skola, socialtjänst och barnhälsovård. Du som söker vård.

  Bup örebro postadress

  På Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) ger vi behandling och stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, samt deras familjer. Habilitering ges i form av medicinska, psykologiska, pedagogiska, sociala och tekniska insatser.

  Bup örebro första kontakten

  Läs mer om Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård BUP Örebro i Örebro och boka tid här. Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård BUP Örebro finner ni på Änggatan 17 i Örebro. Välkomna att boka tid.

  Egen vårdbegäran bup örebro

  Bup, barn- och ungdomspsykiatrin. Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin. Den är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatrisk vård. Du som är vuxen kan söka hjälp för barn som du har ansvar för. Du som är upp till 18 år kan själv söka hjälp.

  Bup örebro 1177

   Psykolog till BUP FoUU-centrum. Stockholms läns sjukvårdsområde, BUP Stockholm, Statens institutionsstyrelse Statens institutionsstyrelse Örebro Örebro.
 • Bup örebro postadress