Anmäl mobbare anställda

Tyst mobbning på arbetsplatsen

Arbetsmiljöverket vill framhålla att kränkande särbehandling på arbetet i första hand är en fråga för arbetsgivare och skyddsorganisationen på arbetsplatsen. tar ställning till vem som bär skuld för mobbning och kränkande särbehandling. behandlar frågor som rör kompensation eller ersättning för det inträffade.

Konsekvenser av mobbning på arbetsplatsen

När du blir sjuk på grund av faktorer på arbetet ska din arbetsgivare göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Det gäller även om du blivit sjuk på grund av mobbning eller kränkning på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren inte gör anmälan kan du göra det själv. Anmäla arbetsskada.

Tecken på mobbning på arbetsplatsen

  Anställda kan kontakta sin specifika HR-partner och involvera en facklig representant om medarbetaren är fackligt ansluten. Medarbetaren kan även använda bankens vissel­blåsarsystem och om situationen kräver det kan banken även koppla in en tredje part.

Kränkande särbehandling skadestånd

 • Mobbning. Den som blir mobbad på arbetsplatsen får ofta försämrad självkänsla, upplever otrygghet och kan också drabbas av fysisk och psykisk ohälsa. Mobbning räknas som kränkande särbehandling. Mobbning kan se ut på många sätt.

 • Psykisk mobbning

  Så kan du göra om någon mobbas på din arbetsplats. Prata med den som är utsatt. Säg att du ser vad som händer och inte tycker det är okej. Om mobbningen uppstår när en person hamnar i underläge och får svårt att försvara sig, visa att den mobbade inte är ensam och att det finns en motkraft.

   Mobbning på arbetsplatsen exempel

  Ohälsoriskerna när det gäller mobbning och kränkning på jobbet är så höga, för att skydda dig själv är det alltid bättre att ta sig därifrån. 8. Sök stöd. Oavsett hur man tar tag i.

  Mobbning på arbetsplatsen statistik

  Mobbning (även kränkande särbehandling) innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp. Det kan involvera våld, hot om våld eller utfrysning och kan förekomma på exempelvis arbetsplatser, i skolan, inom grannskap, inom administration (av anställda på kommunen, av tjänstemän på.

 • anmäl mobbare anställda
 • Kränkande särbehandling skadestånd
 • Kränkande särbehandling av chef

  Tidigare anställda i Kamala Harris stab beskriver henne som en mobbare, säger att hon inte sätter sig in tillräckligt i sakfrågorna hon handskas med, sämst opinionsstöd jämfört med fyra senaste vicepresidenterna.


 • Tyst mobbning på arbetsplatsen