Historia medeltida linnéuniversitetet

  Historia grundkurs

Vid Linnéuniversitetet bedrivs historisk forskning inom såväl större tvärvetenskapliga som enskilda projekt. Våra starka områden inkluderar medeltida och tidigmodern historia med kulturinriktning; internationell och postkolonial historia; migration och kulturmöten; demokrati och medborgarskap, samt historiebruk och historiedidaktik.


Ladok

 • 14 november Högre seminarium Högre seminarium vid institutionen för kulturvetenskaper Utbildning Linnéuniversitetet har examensrättigheter i historia för kandidat-, magister- och masterexamen samt för lärarexamen. Dessutom har vi utbildning på forskarnivå i historia.


 • historia medeltida linnéuniversitetet

 • Studerar du Historia, Medeltida

   61 35 94 13 , Hus Culmen, Kalmar Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild Kul att du har hittat till denna sida. Jag heter Anders Fröjmark och är docent i historia. Efter studier vid universiteten i Lund och Uppsala disputerade jag i Uppsala på en avhandling om medeltida mirakelberättelser (se publikationslistan).

  Litteraturlista för 1HI | Historia,

  Studerar du Historia, Medeltida kulturer och samhällen 1HI på Linnéuniversitetet? På Studocu hittar du föreläsningsanteckningar, sammanfattningar och mycket mer.

 • Ladok
 • Signums svenska kulturhistoria. Medeltiden Tillgänglig vid

  Undervisning Jag undervisar i västlig konsthistoria från antiken till nutid och handleder självständiga studentarbeten på fördjupnings- och kandidatnivå. Forskning Mitt huvudforskningsområde är Nordens medeltida konst- och bildkultur.


  Kartläggning av religion i

  Jag är medeltidsforskare ("medievalist") med utbildning från Kanada (University of British Columbia), Storbritannien (University of Glasgow och University of York) och Sverige (Göteborgs universitet). År disputerade jag i historia vid Göteborgs universitet med en avhandling om kristnandet och skapandet av nya, lokala helgonkulter i Danmark och Sverige under tidig medeltid.


  Kursen innehåller tre temakurser, den

  diskmtera historia som skolämne och historias roll i samhället Delkurs 2. Medeltida kulturer och samhällen, 7,5 högskolepoäng ge exempel pä hur maktkampen och samarbetet mellan världshga herrar och kyrkan gestaltade sig och firändrades under medeltidens lopp: identifiera decentraliserande och centraliserande tendenser i det medeltida.

  I denna kurs introduceras du

  Fredagen den 10 december kl. – i Sal Umbra Cu, Hus Culmen, Kalmar försvarar Kristina Kakoulidou sin licentiatavhandling Från A till F. Bedömning och betygssättning i historia på.