Får man betyg i modersmål grundskola

Rätt till modersmålsundervisning

Kan man få undervisning i sitt modersmål i gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan även om man inte har läst modersmål i grundskolan eller anpassade grundskolan? Ja, om villkoren för rätt till modersmålsundervisning är uppfyllda.

Vad är modersmål

Om du läser modersmål kan du byta ut betyget i modersmål mot ett annat betyg när du ansöker till gymnasiet. Du söker till gymnasiet med ditt meritvärde från grundskolan. Meritvärdet är summan av betygsvärden för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg.

 • Vikten av modersmål

 • Moderna språk grundskolan

   Om du läst och fått godkänt betyg i ämnet modersmål i grundskolan har du rätt till modersmålsundervisning även i gymnasieskolan. Det innebär att du kan fortsätta med samma språk i modersmålsundervisning på gymnasiet.

  Språkval gymnasiet

  Betyg i grundskolan. Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan.

  B-språk grundskolan

  Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget elever söker vidare till gymnasieskolan.


  Modersmålslärare

  Om en elev läser sitt modersmålsspråk som modernt språk ska kursplanen för moderna språk följas, och elevens kunskaper ska bedömas i förhållande till betygskriterierna för moderna språk. Källor: 10 kapitlet 4 § och 13 kapitlet 4 § skollagen samt 9 kapitlet §§ och 11 kapitlet §§ skolförordningen.
 • får man betyg i modersmål grundskola


 • Vad är modersmål
 • Vikten av modersmål

 • Då sätts betyg. I grundskolan sätts betyg från och med hösten i årskurs 6 till och med våren i årskurs 9. En rektor kan även bestämma att betyg ska sättas redan från hösten i årskurs 4. Terminsbetyg kallas det betyg som sätts i slutet av varje termin fram till höstterminen i årskurs 9. Terminsbetyg sätts bara i de ämnen som.


  1. Modersmålsundervisning forskning

  Kurser och utbildningar om betyg. Webbkurser om bedömning och betyg. Nationella prov. Kurs- och ämnesplaner. Innehåll A-Ö. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.