Hur påverkar havsströmmar havet

  Havsströmmar karta

Flera olika havsströmmar. Havsströmmar är som väldiga floder. På en del håll går de på djupet, på andra ställen finner vi dem i oceanernas yta. Havsströmmarna drivs av vindar och av jordens rotation. Jordens rotation gör att strömmarna på norra halvklotet rör sig i en cirkelrörelse medurs och på södra halvklotet moturs.

Havsströmmar namn

Den kraft som är mest betydelsefull för de stora ytliga havsströmmarna är vinden. Vinden påverkar havsytan genom direkt friktion i vindriktningen, men corioliseffekten gör att den här vattenrörelsen inte fortplantas i samma riktning ned i djupare vattenskikt.

Golfströmmen karta

Hur uppstår havsströmmar? Havscirkulationen drivs till största del av två viktiga komponenter: Vindar och densitetsskillnader. Den vinddrivna cirkulationen innebär att atmosfärscirkulationen, alltså vindar, driver havsströmmarna.

Vad är golfströmmen

Havets väder består av vattenströmmar i form av virvlar, filament och spiraler som påverkar transporten av värme, salt och näringsämnen i havet. De sträcker sig över horisontella skalor på 10– kilometer och tidsskalor från dagar till månader.

Hur varm är golfströmmen

I haven förekommer flera typer av havsströmmar: De ytliga, snabba strömmarna som drivs av vinden; de djupa mycket långsamma strömmarna som drivs av densitetsskillnader mellan olika havsregioner; och den vertikala transporten mellan de två tidigare.
 • hur påverkar havsströmmar havet
 • Golfströmmen 2023

  Antal visningar: L. Antal visningar: Kort genomgång ( min) av geografiläraren Fredrik som berättar om havets påverkan på klimatet. Här berörs havsströmmar, kustklimat, inlandsklimat.
 • Vad är golfströmmen
 • Hur går golfströmmen
 • Vad gör golfströmmen

   Havsströmmar finns över hela världen och varierar i storlek, betydelse och styrka. Några av de mer framträdande strömmarna inkluderar Kalifornien och Humboldtströmmarna i Stilla havet, Golfströmmen och Labradorströmmen i Atlanten och Indiska Monsunströmmen i Indiska oceanen.

  Hur går golfströmmen

 • Medeldjupet i havet är meter och den djupaste punkten man hittills hittat, Marianergraven i Stilla havet, är hela 11 kilometer djup! Världens hav har tre topografiska huvuddrag. Vid strandkanten börjar kontinentalsockeln, som oftast går ner till ungefär meters djup.