Vem bestämmer hur sjukvården skall göra

Vad är primärvård

Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet är ett delat ansvar mellan stat, region och kommun. Riksdagen, regeringen och myndigheter beslutar om författningar som ger de lagliga förutsättningarna. Hälso- och sjukvården regleras bland annat i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientlagen (PL) och Patientsäkerhetslagen (PSL).

Allmän sjukvård

Bestämmelserna om vad en MAS ansvarar för finns i hälso- och sjukvårdsförordningen. Där framgår bland annat att en MAS ansvarar för att. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om.


 • Sveriges sjukvård jämfört med andra länder
 • Sjukvård i sverige

  Här hittar du några av de arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården som det ofta uppstår frågor om när det gäller ansvarsfördelning. Vissa arbetsuppgifter är särskilt reglerade och får bara utföras av en viss yrkeskategori. Men de flesta arbetsuppgifter bestämmer verksamhetschefen vem som får utföra, baserat på.

  Sjukvård i sverige för utländska medborgare

  Prioriteringar inom vården diskuteras i många länder. Diskussionen förs oavsett hur hälso- och sjukvården styrs och finansieras. Hur man ser på problemet och vilka prioriteringsmodeller man väljer kan dock variera. Gemensamt för alla länder är att överallt krävs val och avvägningar.

  Sjukvård sverige kostnad

   Huvudartikel: Sjukvård i Sverige. I det svenska sjukvårdssystemet är ansvaret för hälso- och sjukvården delat mellan stat, landsting och kommun. Hälso- och sjukvården regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), men inom en rad områden finns speciallagstiftning som, tillsammans med Socialstyrelsens föreskrifter, är styrande för.

 • Patientlagen
 • Patientlagen

  Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet (6 kap 1 § PSL). Det är viktigt att komma ihåg att var och en som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen är ansvarig för hur de egna arbetsuppgifterna fullgörs (6 kap 2 § PSL).


  Sveriges sjukvård jämfört med andra länder

 • Ibland bestämmer vården. Om barnet och du inte är överens är det oftast den som ansvarar för vården som får avgöra hur situationen ska lösas. Även när två vårdnadshavare inte är överens kan den som ansvarar för vården ha rätt att avgöra hur situationen ska lösas. Ibland kan vårdpersonalen gå emot vad du önskar.
 • vem bestämmer hur sjukvården skall göra

  1. Patientsäkerhetslagen

  En framtidsfullmakt gäller vanligtvis inte om du får en god man eller förvaltare. Syftet med en framtidsfullmakt är att du själv i god tid utser vem som ska hjälpa dig. Då behövs oftast inte en god man eller förvaltare, eftersom fullmaktshavaren sköter dina angelägenheter. Ibland utser domstolen ändå en god man eller förvaltare.