När betalar försäkringskassan sjukersättning

  När ser man utbetalning försäkringskassan

Försäkringskassan betalar ut ersättning för vab den e varje månad. Antingen samma månad som du ansökte eller månaden efter, beroende på när vi har fattat beslut i ditt ärende. Avvikande utbetalningsdagar. Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen. Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.

Sjukersättning nya regler

Halv sjukersättning får du tjäna upp till kronor. En fjärdedels sjukersättning får du tjäna upp till kronor. Vi vet först efteråt hur mycket sjukersättning som du haft rätt till. När du har ansökt får du ett beslut om sjukersättning som bygger på dina förväntade inkomster under året.
 • Sjukskriven utan sjukpenning
 • Nyheter försäkringskassan sjukersättning

  Om du inte kan arbeta för att du är sjuk kan du få sjukpenning. De första två veckorna du är sjuk betalar oftast din arbetsgivare sjuklön till dig i stället för din vanliga lön. För att få sjuklön krävs det att din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. Det är din arbetsgivare som gör den bedömningen.

  Sjukskriven utan sjukpenning

 • Ersättning från Försäkringskassan när en patient inte kan arbeta på grund av sjukdom. Aktivitetsersättning Ersättning från Försäkringskassan till den som är under 30 år och har nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel under minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

 • Sjukpenning

  Särskilt högriskskydd för anställda. Om du riskerar att ha långa sjukperioder kan din arbetsgivare få ersättning för dina sjuklönekostnader. Om du blir sjuk och har någon form av anställning kan du få ersättning från Försäkringskassan.

  Räkna ut sjukpenning

  Fördjupning. Nyheter för arbetsgivare. När en anställd blir sjuk kan hen få ersättningar från flera olika håll. Du som arbetsgivare betalar ut sjuklön och Försäkringskassan betalar ut sjukpenning och sjukersättning. Den kollektivavtalade sjukförsäkringen ger kompletterande ersättningar.

  Sjuklön timanställd försäkringskassan

   För att kunna bedöma om en person har rätt till sjukpenning behöver Försäkringskassan ett läkarintyg som ger en medicinsk förklaring till varför personen inte kan arbeta. Läkarintyget ska bland annat visa hur aktivitetsbegränsningarna på grund av sjukdom påverkar arbetsförmågan och vad läkaren grundar sin bedömning på.

 • när betalar försäkringskassan sjukersättning


 • Sjuklön dag 1-14

  Försäkringskassan fastställer din SGI, som räknas ut enligt din ordinarie lön före skatt. Det är viktigt att du har en fastställd sjukpenninggrundande inkomst, annars kan du bli utan ersättning när du är sjuk. När sjuklön eller sjukpenning betalas ut till dig dras skatt på beloppet, precis som på din vanliga lön.