Bilens växthuseffekten

Koldioxidutsläpp världen

BILEN – RES KLIMATSMART. WWF arbetar för att Sveriges makthavare och politiker ska göra det lätt och lönsamt att. leva hållbart. Just när det gäller resor och transporter har många av oss möjlighet att. göra skillnad direkt i vår vardag genom alternativ som att gå, cykla, använda kollektivtrafik.

Utsläpp flyg vs bil

 • Om elbilarna drivs på energi från solkraft eller kärnkraft så har de i princip ingen påverkan på växthuseffekten. Dock är det idag vanligt att elen genereras från kolkraft vilket har betydligt större påverkan på växthuseffekten. Därför går det inte att säga att elbilarna har minst påverkan.

 • Nackdelar med elbilar för miljön

  Fordonstrafiken är en bidragande orsak till växthuseffekten och att den globala medeltemperaturen stiger Andra avgasutsläpp och problem Kol(mon)oxid, CO - Påverkar kroppens centrala nervsystem negativt och minskar blodets förmåga att ta upp syre.


  Utsläpp transporter världen

  Växthuseffekten på jorden är till största delen naturlig – atmosfären har innehållit växthusgaser så länge den funnits. Människan är emellertid på väg att förstärka växthuseffekten, främst genom utsläpp av koldioxid i samband med avskogning och användning av fossila bränslen.
 • Utsläpp flyg vs bil
 • bilens växthuseffekten


 • Elbil är inte framtiden

  Så fungerar växthuseffekten - en film från Skogslektioner, Skogen i Skolans digitala läromedel.

  Koldioxidutsläpp bil vs flyg

  - Den onaturliga växthuseffekten innebär att människor ökat utsläppet av växthusgaser, som påverkar jordens medeltemperatur. - När ljusenergi från solen når jordytan omvandlas den till värme. En del av denna värmen brukar sedan reflekteras tillbaka ut i atmosfären.

  Koldioxidutsläpp bil per km

   Kolets kretslopp och växthuseffekten Grundämnen Förbränning av kolhydrater Fotosyntesen Energi Förbränning av fossila bränslen Koldioxid och vatten Fossila bränslen = kolväten Olja Gas ENERGI Bensin Diesel vatten Växthusgaser Koldioxid, metan och vatten. Ju mer växthusgaser desto.

   Koldioxidutsläpp bilar tabell

  Start studying Vad menas med växthuseffekten?. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.