Dosering flockningsmedel

 • dosering flockningsmedel
 • Flockningsmedel jula
 • Flockningsmedel pool rusta

  Flockningsmedel för att rena avloppsvatten från fosfor. Att dosera rätt är viktigt för bästa underhåll och effekt av ditt avlopp. Köp idag på Svenskt Avlopp.

  Flockningsmedel spabad

  Krav - Optimal filtrering tack vare precis dosering av flockningsmedel. Översikt. Nedladdningar. Dosering av flockningsmedel – ett bra alternativ för privata simbassänger. Dosering av flockningsmedel fungerar som ett effektivt stöd vid behandling av simbassängvatten.


 • Flockningsmedel spabad

 • Flockningsmedel biltema

  Det är en kostnadseffektiv lösning för ditt avlopp. Du slipper gräva och pump inklusive behållare för flockningsmedel placeras inomhus. Pumpen skruvas enkelt på en liters dunk med flockningsmedel. Kemiförbrukning Ca 10L per person och år, i kontinuerlig drift Lätt att programmera.


  Flockningsmedel jula

 • Flocking Flockning används med fördel vid grumligt vatten. Flockningsmedel är ett klarningsmedel som drar samman små partiklar i vattnet till flockar som sjunker till botten eller fastnar i sandfiltret. Flockningsmedel finns i både i flytande form och som tabletter. Flockningsmedel i flytande form hälls direkt i poolen.


 • Flockningsmedel tabletter

  Optimal filtrering tack vare precis dosering av flockningsmedel Med hjälp av flockningsmedel kan minimala partiklar avlägsnas ur simbassängvattnet. Våra exakt inställbara magnetdoserpumpar möjliggör precis och kontinuerlig tillförsel av små mängder flockningsmedel.

  Flockningsmedel pool

  Oavsett om det är polymerer, flockningsmedel, reagenser, slipande kalkuppslamningar eller frätande kemikalier som hanteras, kan Bredel och Qdos peristaltiska pumpar noggrant styra flödet, med minimala stillestånd för underhåll och mycket låg reservdelskostnad.

  Flockningsmedel avlopp

   Genom dosering av flockningsmedel till ditt avlopp så är din anläggning att anse som godkänd för hög skyddsnivå. Att skapa en fosforfälla genom kemdosering, är det enklaste och smidigaste sättet att uppnå hög skyddsnivå. Du slipper dyra serviceavtal, avancerad teknik, kostsamma minireningsverk och behöver inte bygga tät markbädd.

   Flockningsmedel pool hur gör man

  Flockningsmedel fylls på några gånger per år och reningsverket slamtöms minst en gång per år. Uponors minireningsverk är ingen stor elförbrukare. Endast ca kWh per år åtgår för reningen av avloppsvatten. Den låga elförbrukningen är i huvudsak en följd av mammut-pump-tekniken. Avloppsvattnet och slammet.