Tycker som han eller tycker som honom

 • Än eller en
 • Än eller en

 • Det korta svaret är: Det räknas inte som korrekt att skriva jag såg han, och jag rekommenderar inte att du använder den formen i en formell text. När du pratar, eller när du skriver ett meddelande till en kompis, kan du använda den form som passar dig bäst. Han och honom – subjektsform och objektsform.
 • tycker som han eller tycker som honom
 • Än jag eller än mig

  När svenskan etablerades som skriftspråk på talet böjdes alla substantiv och pronomen i fyra kasus: han i grundform (nominativ), hans i genitiv, honom i dativ (det vill säga i betydelsen åt, till, för) och han i ackusativ. Man sade alltså jag gav honom den, men jag såg han. Motsvarande former för hon var hon, hänna(r), hänni.

  Personliga pronomen objektsform

  Ja, de, han och hon kan användas som objektsform i vissa fall. Dem, honom och henne är objektsformer av de personliga pronomenen de, han och hon. Det vanligaste är att man använder objektsformerna dem, honom och henne i objektsform och efter preposition.

  Jag är längre än du eller dig

   Det som däremot språkfolk är tämligen eniga om är att det är mindre lämpligt att skriva ”han/hon” med snedstreck eller ”han (hon)” med parentes. Det verkar enbart störande på läsaren. Det har någon gång diskuterats att man skulle införa ett nytt könsneutralt pronomen, hen, liksom finskan har sitt hän. Ett andra.


  Lika gammal som jag eller mig

  Han och honom fungerar alltså som jag tror att du förstått som subjekt respektive objekt. Skillnaden borde väl vara densamma som mellan hij och hem, men jag är inte så bra på nederländska. På engelska heter det ju he respektive him, och jag tycker att "Jag ser han" låter ungefär lika märkligt som om någon skulle säga "I see he".


  Bättre än du eller dig

  SvJT Om han eller hon eller den ruptionsbrotten), varför resten av kapitlets paragrafer fortfarande innehål ler bara ”han.”. Professor Maarit Janterä Jareborg från universitetet i Uppsala, som deltar i lagstiftningsarbetet i Sverige, upplyser att hon ser fördelarna med de könsneutrala substantiven och att hon skriver sina lagtextför slag i denna form.

  Du eller dig regel

  9. Du blir rädd för honom. Han skrämmer dig när han blir arg. Han kan putta dig, säga vagt hotfulla saker, knuffa dig eller närma sig dig på ett hotfullt sätt. Han kan sparka i väggen eller slå sönder saker när han blir arg, ofta är det föremål som du tycker om eller själv äger.

   Hon eller henne

  Var positiv till honom, han är redan din. Försök att skydda dina känslor och var inte nervös för bagateller. Allt är bättre än du kanske tror. Tvivel om honom lämnar dig inte. Det verkar som om han kanske bryr sig om dig. Nu har du inget så nära förhållande som du vill, men det finns kemi mellan dig och du kan göra det starkare.