Vilka aktiviteter är bra som återhämtning

 • vilka aktiviteter är bra som återhämtning
 • Återhämta sig från stress

  Hitta dina egna återhämtningsstrategier. Fundera på vilka aktiviteter som är återhämtande och avslappnande för just dig. Du kan behöva kartlägga detta, vilken aktivitet ger bäst återhämtande effekt? Kanske är det en promenad i naturen, att läsa en god bok, lyssna på musik, syssla med trädgårdsarbete eller umgås med nära och.

  Vad händer i kroppen vid långvarig stress

  Aktiviteter som ger återhämtning, vila och energi. Kroppen och hjärnan behöver regelbunden återhämtning för att kunna bibehålla den balans vår kroppen ständigt strävar efter och som är en förutsättning för en god psykisk och fysisk hälsa (vill du veta mer om varför så kan du läsa om detta här. Vilka aktiviteter som upplevs.

   Akut stressreaktion återhämtning

  Nedvarvningsrutin Avsluta arbetsdagen Snabbavspänning Dygnsrytm och ankarsömn Återhämtning vid trötthet Mjukstart och nedvarvning Energibalans - energihjulet Källa: Handbok i återhämtning - för vårdpersonal i en turbulent tid, Anna Dahlgren och Marie Söderström, Karolinska Institutet Senast uppdaterad: Dela gärna denna sida via.

 • Men vilka andra aktiviteter finns


 • Trött efter stressig period

  Återhämtning är en nyckelfaktor för att vi ska må bra och kunna prestera. Återhämtning kan bestå dels av sömn och dels av vila, pauser och aktiviteter som ger energi. Under sömnen sker en rad uppbyggande processer i kroppen och sömnen har ett stort återhämtningsvärde. Att då och då sova dåligt är inte ett problem.


  Återhämtning förslag

   Träna mindfulness. Du kan få bättre kvalitet i dina återhämtande aktiviteter när du aktivt försöker vara närvarande i nuet och inte blir uppslukad av dina tankar. Mindfulnessträning, där du lär dig att vara här och nu, kan vara en bra komplettering till återhämtningen.

  Effekten av umgänge minskar belastning

  Enligt rapporten är det en bra idé att på särskilda avdelningsmöten diskutera verksamhetsutveckling eller värderingar som är viktiga för organisationen. Delaktighet skapar en ”vi-känsla” kolleger emellan. I medarbetarsamtalen är tonen ärlig och chefen är noga med att snappa upp om medarbetaren har några problem.

  Men vilka andra aktiviteter finns

 • Han menar att vila och aktivitet är två system som växelverkar. Genom att vara aktiv förvärvar barnen förmågor och färdigheter. Men behovet av återhämtning efter aktivitet är stort (Strandberg, ). Detsamma hävdar Söderström som menar att vila är endast vila då den följer på en aktivitet och blir som.

 • Återhämtning är en grundläggande faktor

  Det är helt individuellt och går inte att svara på, utan undersök själv vilka aktiviteter som ger och tar energi för dig och i vilka situationer. Allt vi gör tar energi.