Sjukskriven extra ersättning

Afa försäkring diagnos ersättning

Med vår sjukförsäkring kan du få extra ersättning när du är sjukskriven och får ersättning från Försäkrings­kassan. Läs mer om försäkringen. Är du sjukskriven kan du ha rätt till extra ersättning från oss. Här kan du läsa mer om hur ersättningen fungerar och hur mycket du kan få.

Afa ersättning tabell

Genom en sådan försäkring kan du få ersättning för en del av den minskade inkomsten när du är sjukskriven. Du kan också ha en diagnosförsäkring. Den betalas ut som ett engångsbelopp om du har en sjukdom som täcks av försäkringen.

  Försäkringskassan

Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du omfattas av en extra försäkring, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Det finns en lagstadgad arbetsskadeförsäkring via Försäkringskassan, men den ger inte full ersättning för förlorad inkomst och eventuella extra kostnader.
 • sjukskriven extra ersättning
 • Extra ersättning vid sjukersättning kommunal

  Du ansöker om ersättning från sjuk­försäkringen hos AFA Försäkring. När du gör det, ansöker du automatiskt om premiebefrielse­försäkringen. Det är även AFA Försäkring som beslutar om du har rätt till ersättning från försäkringarna. Läs mer hos Afa Försäkring.

  10 % av lönen vid sjukskrivning

 • Kollektivavtalet gör att du även fortsatt kan få extra ersättning för den del av lön som överstiger 10 prisbasbelopp. Nivån på varierar mellan olika kollektivavtal, men brukar vara mellan 65 och 80 procent. Vem betalar ut den extra ersättningen?.
 • Hur länge får man ersättning från afa

  Sjukskriven under arbetslöshet. Om du blir sjukskriven eller sjuk under tiden då du är arbetslös, ska du fylla i detta på dina tidrapporter. Du kan då söka sjukpenning från Försäkringskassan. Var noga med att lämna samma uppgifter till oss som till Försäkringskassan.
 • 10 % av lönen vid sjukskrivning


 • Afa ersättning tabell
 • Ersättning vid sjukskrivning folksam

   Ersättningar för personer som är sjukskrivna. Den här informationen vänder sig till dig som jobbar på en kommun och som kommer i kontakt med personer som är sjukskrivna.

  Extra ersättning vid sjukersättning

  Försäkringskassan ska bedöma din arbetsförmåga och inte din sjukdom. Under de första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare. Efter 90 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare.