År arbetstidsförkortning pensionsgrundande

Pensionsgrundande inkomst under 25 år

Alla inkomster från arbete är pensionsgrundande, oavsett om du får inkomsten från en anställning eller som egen företagare. PGI beräknas på arbetsinkomster även för år efter att man fyllt 66 år.

  Pgi 2023

Din pension grundas på alla inkomster du har under livet, därför kan långvarigt deltidsarbete eller odeklarerade inkomster påverka din pension. Är du egen företagare kan du behöva tänka extra på pensionen och spara själv till din tjänstepension. Uppdaterad 25 juli

Arbetstidsförkortning unionen

Arbetstidsförkortning som tas ut i form av betald pensionspremie kan beräknas genom att en grundtimlön eller en timlön multipliceras med det sparade antalet timmar på arbetstidsförkortningskontot.


Är övertid pensionsgrundande

Pensionsmedförande lön. Här ser ni vilka löneslag ni ska rapportera inom ITP 1 respektive. ITP 2 + ITPK. Har ni ett löneslag som inte passar in i någon av kategorierna nedan är den grundläggande principen att lön och tillägg till lön är pensionsmedförande medan kostnadsersättningar som betalas ut inte är det.

Är bonus pensionsgrundande itp1

Välj om möjligt en anställning som gör att du kan jobba heltid, eftersom deltidsjobb under många år kan få stor påverkan på din pension. Tyvärr är det ett problem med ofrivillig deltid, det vill säga att man inom vissa yrken erbjuds timanställningar eller deltid och inte heltidstjänster.

Pensionsgrundande inkomst 2023

 • För att din inkomst ska vara pensionsgrundande måste den uppgå till minst 42,3 procent av det prisbasbelopp som gäller för året. Inkomster som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp är inte pensionsgrundande för den allmänna pensionen. Skatteverket beslutar om pensionsgrundande inkomst.
 • Arbetstidsförkortning timmar per år

   är pensionsnivån mellan år 70% av pensionsgrundande lön, i vilken ingår upp till 50% av maximal bonus. the pension level up to age 65 is 70% of pension-based salary, which includes up to 50% of the maximum bonus.


 • Pensionsgrundande inkomst 2023
 • år arbetstidsförkortning pensionsgrundande
 • Vad är pensionsgrundande inkomst

  Vid pensionsålder 62 år är pensionsnivån mellan år 70 % av pensionsgrundande lön, i vilken ingår upp till 50 % av maximal bonus. When retiring at 62, the pension level up to age 65 is 70% of pension-based salary, which includes up to 50% of the maximum bonus.