Stockholm vatten och

Stockholm vatten störningar

Lediga tjänster hos oss just nu. Vi levererar dricksvatten och renar avloppsvatten i Stockholms stad och Huddinge kommun, samt ansvarar för avfallshanteringen i Stockholms stad.

  Stockholm vatten felanmälan

Våra servicemål tydliggör vilka förväntningar du kan ha på kommunalt vatten och avlopp inom Stockholms stad och Huddinge kommun. Se alla artiklar inom det här ämnet. Kontakta oss med frågor om din faktura, våra priser eller för att ändra dina abonnemang för vatten och sophämtning.


 • Stockholm vatten jour


 • Stockholm vatten och avlopp kontakt

  Stockholm Vatten och Avfalls ansvar är att rena avloppsvattnet, skydda vattenmiljön och restaurera stockholmsregionens sjöar. Stockholm Vatten och Avfall äger och sköter ledningsnäten för vatten och avlopp, samt pumpstationer och vattenreservoarer i Stockholm och Huddinge.

  Stockholm vatten och avfall matavfall

  Här kan du läsa om hur olika slags avfall och material ska sorteras. Öppettider och vägbeskrivningar till återvinningscentraler i Stockholm. På återvinningscentralen kan privatpersoner kostnadsfritt lämna grovavfall, elektronik, vitvaror, möbler och milljöfarligt avfall.

  Stockholm vatten mina sidor

 • Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) är ett kommunalägt koncernbolag med sina kontorslokaler vid Bryggerivägen 10 i Ulvsunda. 98 % av vattenavdelningen (Stockholm Vatten AB) ägs av Stockholms stad och 2 % av Huddinge kommun. % av avfallsavdelningen (Stockholm Avfall AB) inom Stockholms kommun ägs av Stockholms stad.
 • Stockholm vatten och avfall anställda

   Vatten och avlopp. Det kommunala bolaget Stockholm Vatten och Avfall levererar varje dag dricksvatten till mer än en miljon människor i Stockholm. Stockholm Vatten och Avfall tar också hand om och renar avloppsvattnet.

  Stockholm vatten pågående arbeten

  Stockholms framtida avloppsrening är ett av Stockholm Vatten och Avfalls genom tiderna största projekt. Det går ut på att vi bygger om avloppsreningen i Stockholms stad där Bromma reningsverk läggs ner, en ny 14 kilometer lång avloppstunnel anläggs under Stockholm och leder västerorts avloppsvatten från Bromma till Sicklaanläggningen.

  Stockholm vatten jour

  Mini Maria Stockholm vänder sig till ungdomar som har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol eller droger boende i Stockholms stad, Danderyd och Lidingö. Vi är till för ungdomar under 20 år och deras föräldrar. Alla besök är kostnadsfria. Rådgivning och tidsbokning. Måndag–fredag – Lunchstängt –

 • stockholm vatten och
 • Stockholm vatten mina sidor