Anpassad grundskolan

Anpassad grundskola förkortning

Anpassad grundskola finns för årskurserna 1–9. Ett mottagande innebär att eleven får läsa och bedömas utifrån läroplanen för anpassad grundskola. Ett barn med en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller en förvärvad hjärnskada kan tas emot i anpassad grundskola.

Anpassad grundskola förskoleklass

  Här finns styrdokument som gäller för dig som undervisar i anpassade grundskolan. Du hittar läroplanen, kursplanerna och annat som styr och stödjer ditt arbete. Här kan du också läsa om aktuella förändringar och hitta material för att sätta dig i in i det som är nytt.
 • Anpassad grundskola skolverket

 • Anpassad grundskola träningsskola

  Anpassad grundskola. För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns anpassade grundskolan som ett alternativ till grundskolan. Utbildningen ska bidra till utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

  Anpassad grundskola ämnesområden

  Välja förskoleklass och grundskola eller anpassad grundskola. De flesta barn går först i förskoleklassen och sedan i grundskolan. En del barn går i anpassade grundskolan i stället för grundskolan. Här hittar du svar på frågor om placering i kommunala skolor och mottagande i fristående skolor.

  Anpassad grundskola är till för ditt barn

  Uppdaterad Blanketter. Ersättning. Kvalitet. Insyn. Anpassad grundskola är en skolform som är anpassad till elever som inte uppnår grundskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.


   Anpassad gymnasieskola

  Anpassade grundskolan är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om anpassade grundskolan. Anpassade grundskolan är nio år. och har en egen läroplan. som alla lärare följer. Där står det vad eleverna ska lära sig. i varje ämne. Några av ämnena i anpassade grundskolan är svenska.

  Anpassad grundskola läroplan

  Särskolan[Uppdatering behövs] är i Sverige en skolform för elever som inte klarar skolgång i grundskolan på grund av intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller som på grund av en förvärvad hjärnskada fått en betydande och bestående begåvningsnedsättning. Tidigare kunde även elever med autismspektrumtillstånd bli mottagna i.

 • anpassad grundskolan

 • Anpassad grundskola skolverket

 • Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter namn till anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning. Uttrycket utvecklingsstörning ersätts i skollagen av intellektuell funktionsnedsättning och benämningen träningsskola tas bort.