Lärare könsneutrala

Könsneutrala ord

  Februari DO bedömer lärarens vägran som diskriminering ”som har samband med diskrimineringsgrunden kön eller könsöverskridande identitet och uttryck”. Lärare vägrade säga hen – elev ska få Experter om läraren som vägrade säga "hen": "Måste tänka sig för".


 • Könsneutralt språk


 • Könsneutrala namn

  Syftet med könsneutralt språk är att undvika ordval som kan uppfattas som vinklade, diskriminerande eller kränkande genom att antyda att ett givet fysiskt eller socialt kön är normen. Ett genusrättvist och inkluderande språkbruk bidrar även till minskade könsstereotyper samt främjar social förändring och jämställdhet.

  Lärare

  Vissa menar att det språkligt könsneutrala är att använda lärare och tyskar för såväl kvinnor som män. De ser dubbelformer som lärare–lärarinna och tyskar–tyskor som ett konserverande av könsroller.

  Könsneutral synonym

  könsneutrala och toleranspedagogiken. Den kompensatoriska strategin går ut på att barnen ska kompenseras för de egenskaper och intressen som de går miste om genom att födas och fostras till ett visst kön. Det kan ses som en motsats till den könsneutrala strategin som.

  Vi lärare

 • Läraren Selma Gamaleldin som ansåg att användningen av det könsneutrala pronomenet ‘hen’ gick emot hennes kristna tro, fick sparken från en Waldorfskola i Järna efter klagomål från en elevs kränkta föräldrar. Nu har Skolinspektionen rekommenderat att Lärarnas ansvarsnämnd utfärdar en varning till henne, rapporterar Vi.
 • Könsneutralt språk

  Använd inte ord som slutar på -man om könsneutrala alternativ finns. I stället för polismän och riksdagsmän går det fint att säga poliser och riksdagsledamöter. Undvik också könade varianter av ord, till exempel lärarinna och skådespelerska. Skriv lärare och skådespelare, så får du med dig alla. 6.
 • lärare könsneutrala
 • Vi lärare
  1. Måste man säga hen

  Genusmedvetet. Låt alla leka med allt. Foto: Colourbox. Förskolebarn som bemöts könsneutralt får en öppnare attityd och väljer inte bort lekkompisar utifrån kön. Det visar internationell forskning som gjorts på svenska för­skolor och som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Experimental Child Psychology.

  Tidningen läraren

  RT @KyrkligaTing: ”DO slog fast att en kristen lärare diskriminerat en elev som identifierade sig som ickebinär genom att vägra använda det könsneutrala ordet hen om eleven.” Orwells dystopi är nu verklighet på riktigt. Du bestraffas om du inte använder kontrafaktiska ord.