Norra lagnö detaljplan

Pågående detaljplaner värmdö

Planläggningen av Norra Lagnö ska ske i en enda etapp för att bättre kunna värna områdets kvaliteter. Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samtidigt som kommunalt vatten och spillvatten byggs ut.

Nybyggnadsförbud värmdö

 • PFO Norra Lagnö, Panama, del av Långsunda; Särskilt boende Gustavsgården; Västra Charlottendal, del av Gustavsberg med flera; Ösby , bostadsbebyggelse i Skogsbo_vilande; Väg Mölnvik-Ålstäket; Östra Mörtnäs, etapp 2; Ösby , Sveviatomten; Östra Charlottendal; Gustavsberg ; Kråkberget; Stadsparken; dp.
 • Kostnad kommunalt vatten värmdö

  Trafikverket har handlat upp Peab som entreprenör för att genomföra vägplan ”Väg och , ny allmän färjeled mellan Norra Lagnö – Tynningö”. Trafikverket anlägger bland annat en gångbana med belysning på Norra Lagnö, från parkeringen till färjeläget.


  Kommande mörtnäs

  Linjen beräknas ge stora restidsvinster för främst Norra Lagnö, Koviksudde och Riset. Det är möjligt att även Nacka Strand kommer att trafikeras så att det går att byta till linje 80 för resa mot Ropsten och Norra Djurgårdsstaden. Planförutsättningar.

   Byggprojekt värmdö

  Startsida. / Samhälle och trafik. / Du hittar lagakrafthandlingar till alla planer som fått laga kraft i kommunens webbkarta. Sök på detaljplanenumret.
 • norra lagnö detaljplan
 • Va norra lagnö

  Norra Lagnö är en tätort i Värmdö kommun i Stockholms län. [5] Tätorten är belägen på halvön Norra Lagnö som sitter ihop med Värmdö. Den ligger cirka 3 kilometer norr om Gustavsberg.

  Byggrätt värmdö kommun

  Planbesked, Norra Lagnö Förslag till beslut 1. Sökanden ges i besked att kommunen inte är beredd, i en detaljplaneprocess, pröva planläggning på fastighet Norra Lagnö för avstyckning och bostadsbebyggande. 2. Avgift för planbesked är 8 kr enligt taxa för pla nbesked Beslutsnivå Kommunstyrelsens planutskott.

 • Nybyggnadsförbud värmdö

 • Värmdö kommun kommunalt vatten och avlopp

   Detaljplan för Norra Lagnö Etapp 1, Norra Lagnö Värmdö Kommun Stockholms Län Samrådshandling Plan och byglagen (). Upprättad Reviderad Henrik Lundberg Samhällsutvecklingschef Susanna Eschricht Planhandläggare Godkännande Antagande Laga kraft Till planen hör: Planbeskrivning Fastighetsförteckning.