Broschyr närstående

Ladda ner som PDF

Att vara närstående vid livets slut En närstående kan vara en person i familjen, en partner, en släkting, en granne eller en nära vän. Att vara närstående kan vara både givande och påfrestande. Det kan bli en svår balansgång mellan omsorgen till den som är sjuk och den närståendes egna behov. Ofta sätts den.

Broschyr från utbildningen "Samtal

Inställningar för att skriva ut broschyren ”Information till patient och närstående”. Broschyren består av två uppslag i A4-format. Det räcker med ett A4 om man har en skrivare som kan skriva ut på bägge sidorna. Bocka i skrivarinställningar enligt bilden så att broschyren blir rättvänd. Cookie.

Äldre personer med beroendeproblematik ·

  2 För dig som är närstående till någon med cancer. Vardagen förändras när någon nära dig får en cancerdiagnos. Ofta är det du som närstående som hjälper och stöttar den som är sjuk. En närstående kan vara en partner, barn, släkting eller vän.
 • I den här broschyren

 • broschyr närstående

 • Du hittar även en

 • till närstående. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommen-derar följande principer för palliativ vård: Palliativ vård är ett förhållningssätt som be-främjar livskvalitet hos patienten och hennes närstående genom att möta de problem som uppkommer vid livshotande sjukdom, liksom att förebygga och lindra lidande genom tidig.


 • Resultatet visar att närstående till personer

  lämna en broschyr om sorg; lämna en skrift med praktiska råd och telefonnummer om begravning med mera; efterlevandestöd. Efterlevandesamtal. Ett efterlevandesamtal är ett samtal mellan vård- och omsorgspersonal och den dödes närstående en tid efter dödsfallet. Alla närstående behöver inte ha ett efterlevandesamtal.

   Du får denna broschyr

  Du får denna broschyr i din hand för att du och dina närstående ska få mer information om vad HLR är och kan innebära. Att leva med svår sjukdom betyder att döendet och döden finns närvarande; något som kan vara både svårt och sorgligt att tala om. Av erfarenhet vet vi att det är.

  I den här broschyren

  Denna broschyr har sammanställts och utformats av praktiserande sjuksköterskor inom den palliativa vårdenvidMarie Curie Hospice, England: Irene Salmon RN, CatherineGriffiths PhD RN och John Bridson BA (Hons) MSc RN, samt översatts och bearbetats av LCP-gruppen i Sverige. Vägledning för vård av döende. Liverpool Care Pathway. S O F I A.

  Om det inte finns någon uttalad

  När du ansöker om närståendepenning behöver personen som är sjuk ge sitt samtycke genom att fylla i blanketten Samtycke för närståendepenning. Om din närstående inte kan ge sitt samtycke är det viktigt att läkaren skriver det i läkarutlåtandet. Blanketten skickar du in digitalt tillsammans med din ansökan.


 • Du hittar även en