Vad är sse nosework

  Att få fyra SSE på

Nose Work är uttryckligen till för alla hundar som aktiveringsform men inte nödvändigtvis som tävlingsform. Nose Work utgår från att inlärning och träning sker genom att förstärka önskvärda beteenden hos hunden. Det övergripande målet med Nose Work är att det ska vara säkert och kul för samtliga inblandade.

I Nose Work får hunden

 • Nose Work är en allmän hundsport inom SKK och i och med det behöver vi följa de bestämmelser som.
 • vad är sse nosework
 • Nose Work är en

  Nytt regelverk Nose Work SKK har nu fastställt SNWK nya regelverk som träder i kraft från och gäller till SNWK nya regelverk finns publicerat på SNWK hemsida under Regelverk & Filarkiv.


  Vår debut i en

  Nosework. I den spännande hundsporten nosework får hunden använda ett av sina främsta sinnen, luktsinnet. Det är en allmän hundsport där alla hundar kan delta och alla klubbar inom Svenska Kennelklubbens organisation kan arrangera kurser och tävlingar.

  Domaren har rätt att

  Nose Work är inspirerad av de utmaningar som professionella sökhundekipage möter i sitt dagliga arbete inom till exempel tullen och polisen. Nose Work grundades i USA av tre professionella specialsökstränare.


 • Vår debut i en


 • När du tävlar nosework

  Allt du behöver veta om nosework! I boken får du veta allt du behöver för att träna nosework. Den passar även för dig som är intresserad av specialsök där du vill lära in andra preparat. Vi börjar med olika typer av belöningar och varför det är viktigt att kunna belöna bra. Vi tar upp begrepp som tajming och belöningsplacering.

  Vad är Nose Work?

  Intresset för sporten är stort. Svenska Nose Work Klubben (SNWK) har bildats för att främja en tillgänglig och sammanhållen sport, där officiella tävlingar kan hållas på sikt. Syftet med att klubben är även att sprida kunskap om hundens luktsinne och hur nosarbete kan användas för ökad mental och fysisk hälsa hos alla våra hundar.


 • I Nose Work får hunden
 • Hitta domare och kolla

   An adenoidectomy, or adenoid removal, is surgery to remove your child’s adenoid glands. Adenoids are small lumps of tissue located behind your nose in your upper airway. Adenoids are considered a vestigial organ in adults (a remnant with no purpose). Adenoid glands are part of your child’s immune system. They fight germs you breathe in.