Behandling av urininkontinens efter prostataoperation

Träna efter prostataoperation

Det kan även läcka urin vid orgasm. En femtedel har ett litet läckage vid vissa tillfällen, och omkring en av tio har kvar ett besvärande urinläckage. Ju äldre du är, desto större är risken för urinläckage. För att minska besvären är det viktigt att du gör övningar för att stärka bäckenbottenmusklerna.
 • Det kan vara tecken på
 • Tips och råd efter prostataoperation

  Att drabbas av ofrivilligt urinläckage efter behandling av prostatacancer har oftast en mycket negativ inverkan på livskvaliten. Studier visar att % av män som genomgått operation för sin prostatacancer kommer att ha bestående urininkontinens ett år efter operationen. Men förtvivla inte, det finns det hjälp att få!.

  Hur länge läcker man efter en prostataoperation

  Urininkontinens avspeglar en rubbning av funktionen i nedre urinvägarna som omfattar urinblåsan med detrusormuskel, blåshals, inre sfinkter och urinrör. Hos män omfattas även blåshalskörteln (prostata) och sädesblåsorna. Den viljemässiga styrningen av bäckenbotten och externa sfinktern har centrala funktioner.

  Dricka alkohol efter prostataoperation

  Ansträngnings inkontinens är läckage av mindre mängder av urin vid ansträngning och är den som oftast drabbar män opererade för prostata cancer (Wikipedia, tillgängligt ). Risken är störst, cirka 40 procent, för en lindrig postoperativ inkontinens, inkontinens där droppskydd kan behövas är risk 20 procent.

  Män som valt prostatektomi

  Urininkontinens är mycket vanligt och innebär att det kan läcka urin mellan toalettbesöken. Det finns mycket som du kan göra själv för att minska besvären. Det finns också olika behandlingar som kan hjälpa. Behandlingen som du får beror på vilken typ av urininkontinens som du har.

  Det kan vara tecken på

 • Biverkan av operation Urinläckage efter operationen förekommer i varierande omfattning. En del läcker ytterst lite, andra läcker en skvätt vid ansträngning och åter andra blir tillfälligt totalt inkontinenta. I de flesta fall upphör läckaget inom månader efter operationen. Kvarstående total urininkontinens efter borttagande av.
 • behandling av urininkontinens efter prostataoperation


 • Läkemedelsbehandling vid egenvård av funktionsstörning

   Operationen sker under lokalbedövning och du kan oftast åka hem samma dag. Vid urininkontinens hos kvinnor är operation en vanlig åtgärd. Prostataoperation kan hjälpa då förstorad prostata är orsaken. Läkemedel är ett alternativ då behandling inte är aktuellt.

   Efter en operation för prostatacancer,

  Det är ganska vanligt med övergående läckage efter prostataoperation. Vid godartad prostataförstoring får efter prostataoperation genom urinröret. Efter radikal prostatektomi på grund av prostatacancer är risken betydligt högre.