Varför finns 2 1 vägar

2+1 väg trafikverket

Det finns i huvudsak två typer av 2+1-vägar. Den mer påkostade varianten är byggd som en motortrafikled och saknar plankorsningar och har breda vägrenar. Dessa är också oftast skyltade som motortrafikleder och i vissa fall fungerar de mer eller mindre som motorvägar.

2+1 väg utryckningsfordon

Två vanliga frågor om 2+1-vägar – Trafikverket svarar. Uppdaterad 23 februari Publicerad 22 februari Varför bygger man inte motorväg i stället och är mitträckena verkligen.

Fördelar med 2+1 väg

Faktabank / Frågor inom körkortsteori. Vad är en ”2+1-väg”? En 2+1-väg är en landsväg eller motortrafikled som byggts om för att höja säkerheten. Vägen har omväxlande ett eller två körfält i vardera riktningen. Det finns ett mitträcke som avgränsar mot mötande trafik.

  2+1 väg risker

Huvudartikel 2+1-väg Som mellanstandard mellan två- och fyrfältsväg finns numer 2+1-vägar där vägen i ena körriktningen har omväxlande två och en fil och trafik i den andra körriktningen då har det kompletterande antalet.

2+1 väg traktor

Vad är 2+1 väg? (Körkortsteori) Vi går igenom vad en 2+1 väg är och vilka fordon som kan förekomma på 2+1 vägar. För att lära dig all körkortsteori, ladda ner den officiella Trafiko.


 • varför finns 2 1 vägar

 • 2+1 väg hastighet

 • 2+1 väg. Vissa landsvägar och motortrafikleder byggs om till 2+1-vägar för att göra dem säkrare och minska antalet olyckor. Dessa vägar har två körfält i en riktning och ett körfält i den andra riktningen. Vilken sida av vägen som har två körfält växlar med jämna mellanrum.


 • 2+1 väg cykel

  På 2+1-vägar är mötesolyckor mycket ovanligare än på landsvägar och motortrafikleder utan mitträcke. Strax framför den vita bilen växlar körbanan från att ha ett körfält till att ha två körfält. En stor del av alla 2+1-vägar är motortrafikleder, men inte alla. Många är vanliga landsvägar.

  2+2 väg

   2+1 väg. Under de senaste åren har många landsvägar och motortrafikleder byggts om till så kallade 2+1 vägar. Detta har minskat antalet allvarliga olyckor, speciellt mötesolyckor. Risken för att något fordon kommer in i mötande körfält är minimal eftersom att den mötande trafiken är avskild med ett mitträcke.
 • 2+1 väg hastighet