Varför försvann astekerna

Aztekerna pyramider

View Prescribing Info and Boxed Warning. Understand The Possible Side Effects. Find Financial Assistance And Info On A $0 Co-Pay Program For Eligible Patients.


Aztekernas gudar

Azteker. Aztekisk kalender av sten. Bilden visar en reproduktion med färg. Azteker (mēxihcah) var en befolkning i centrala Mexikos högland som från talet och framåt byggde ett rike som bestod tills det erövrades av spanjorer och fientliga indianfolk år Det dominerande folket i Aztekerriket var mēxihcah, [ 1] även kallade.

Aztekernas språk

Neandertalarna försvann cirka 10 år efter att Homo sapiens dök upp i Europa. Det ligger nära till hands att se ett samband. Olika teorier om deras utdöende har diskuterats. Den överlägsna Homo sapiens - Den kulturella överlägsenheten.


Aztekernas huvudstad

Mayakulturen syftar på den historiska Maya civilisationen, som ibland går under beteckningen Mayariket. Denna högkultur hade redan börjat förfalla före spanjorernas ankomst, men mayaindianerna finns kvar i samma område i dag om än under förändrade livsvillkor.

 • varför försvann astekerna


 • Aztekerna och mayafolket

   Mesopotamien (grekiska för "landet mellan de två floderna"; syriska: ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ "Bēṯ Nahrīn") [ 1] eller Tvåflodslandet är området runt floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak, och delar av Iran, Syrien och Turkiet. Civilisationens vagga förläggs oftast till Mesopotamien för omkring 5 år sedan.

  Aztekerna fakta

  Under talet försvann alla ursprungliga sötvattensarter på grund av den ökade salthalten. I början av åttiotalet stoppades allt fiske helt. År återstod endast fem arter i Stora Aralsjön, sill (inplanterad från Östersjön), en plattfisk, prästfisk och två arter av smörbultsfiskar.


 • Aztekernas gudar

  1. Aztekerna idag

  Asatro är en modern beteckning på de religiösa traditioner och seder som utövades av invånarna i Skandinavien från folkvandringstiden och under vikingatiden fram till religionsskiftet. Kunskapen om asatron bygger huvudsakligen på nedteckningar från kristen medeltid, men som förutsätts spegla en äldre muntlig tradition.
 • Aztekernas rike

 • Aztekernas rike

 • Translations in context of "försvann därifrån" in Swedish-English from Reverso Context: Stadens invånare fruktade epidemin och försvann därifrån.