Agila metoder engelska

Hur översätter du "Agile-metod" till

  De agila metoderna är fokuserade på olika aspekter av mjukvaruutvecklingens livscykel. Vissa fokuserar på metoder (Extrem programmering, pragmatisk programmering, agila modeller), medan andra fokuserar på att hantera mjukvaruprojekt (Scrum).


Translations in context of "AGILA

Översättning av "Agile-metod" till engelska. Agile method är översättningen av "Agile-metod" till engelska. Exempel på översatt mening: Kunna tillämpa agila metoder på webbutvecklingsprojekt. ↔ knowledge of Agile method applied to web development projects;.


Exempel på översatt mening:

verkliga upplevelser av motivation i projekt där agila metoder används analyseras. Resultaten visar att agila metoder inverkar positivt på utvecklarnas motivation i avseenden som är gynnsamma för kreativa prestationer och systemutvecklingsarbete: Upplevelsen av egen kompetens, självbestämmande och samhörighet inom teamet stimuleras.


Inom området skiljer man generellt

 • Agile är engelska för smidig eller rörlig, på svenska översätts agile i projektsammanhang också med lättrörlig eller agil. Fördelar med agila metoder. Prioriteringen - det viktigaste görs först; Flexibiliteten - många och naturliga förändringsmöjligheter för beställaren.


  1. Agile är engelska och betyder

  Agila verktyg. En uppsättning webbaserade verktyg som används för att spåra arbete och stödja agila metoder. Agila verktyg stöder de agila kärnmetoderna Scrum och Kanban som används av programvaruutvecklingsteamen idag. Läs mer: Om agila verktyg och agil projekthantering. Områdessökväg.

  In software development we use

  PJ Agila metoder (Scrum, Kanban, Extreme Programming). Agila metoder är ett sätt att arbeta i projekt där arbetet utförs i korta etapper som kallas sprintar. En sprint kan beskrivas som en beställning av något som ska utföras. Därefter planerar man för arbetet, genomför det och avslutar sprinten.

  ”Agile” är engelska och betyder

  Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor från engelska till fler än andra språk direkt.

 • agila metoder engelska


 • Inom området skiljer man generellt
 • Agile är engelska för smidig

  Easy Redmine Webinar - Agile methods (Scrum and Kanban) [13th September ].ABOUT TOPIC: They are not just buzzwords, they really do have practical implica.