Ljungbergsfonden eller stiftelsen eric johan ljungbergs utbildningsfond

Vårt uppdrag är att skapa

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond är en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt. Åsgatan 22, 80 Falun ; 03 57 ; info@

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond

Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond är en stiftelse med säte i Falun [1] som stöder utbildningsinsatser på olika nivåer i Sverige. Fonden instiftades genom testamente av Erik Johan och Hildur Ljungberg för inrättandet av Domnarvets Tekniska Arbetsskola.

  Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond är en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt. Åsgatan 22, 80 Falun 03


 • Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond

 • Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs
 • Ansökan om stipendium ur Stiftelsen

  – Du har rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Personuppgiftsansvarig Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond : Åsgatan 22, 80 FALUN info@

  - Vi är glada

   Ljungberg inrättade Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond, "Ljungbergsfonden", som finansierar utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Erik Ljungberg var son till bergsmannen och handlanden Eric Ljungberg och dennes hustru Anna Charlotta Hagberg. Han är begraven på Norslunds kyrkogård i Falun.

  Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs

 • Ljungbergsfonden. Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond är en av Sveriges största privata fonder för utvecklingsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Fonden prioritera satsningar kopplade till framförallt skogsnäringen i stiftelsens huvudregioner: Falun/Borlänge, Gävle/Älvkarleby och region Karlstad.


 • ljungbergsfonden eller stiftelsen eric johan ljungbergs utbildningsfond


 • Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond är

  Läs mer på För mer information, kontakta: Cecilia Nykvist, VD på Ung Företagsamhet i Sverige. Telefon: 80 88, e-post: t@ Sara Jons, VD på Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond. Telefon: 10 09, e-post: @ Om Ung Företagsamhet.

  Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond är

  På Arkivcentrum Dalarna i Falun med i runda tal 18 hyllmeter handlingar finns ett omfattande material om Erik Johan Ljungberg. Bland mycket annat ingår cirka böcker och småskrifter från Ljungbergs bibliotek i Villa Bergalid. Det sägs ofta att en persons bokhyllor eller bibliotek avslöjar mycket om honom eller henne.