Hur gör man nutritionsstatus

 • hur gör man nutritionsstatus


  1. Bmi äldre

  CRP (C-reaktivt protein) är en inflammationsmarkör och bör alltid uppmärksammas vid bedömning av nutritionsstatus för att få en uppfattning om graden av katabolism (kroppsnedbrytande reaktioner). Även andra blodprover kan vara av relevans beroende på bakomliggande sjukdom. Mun- och tandstatus.

  Nrs-2002

  • Ätsvårigheter, till exempel aptitlöshet eller tugg- och sväljproblem. • Undervikt, det vill säga body mass index (BMI) är mindre än 20 kg/m2 (för patienter under 70 år) eller BMI är mindre än 22 kg/m2 (för patienter 70 år och äldre).

  Refeeding syndrome

  Vårdriktlinjer Nutrition Nutritionspärmen Nutritionsbedömning Nutritionsbedömning Ett gott nutritionsstatus är en förutsättning för god livskvalitet och för att medicinsk behandling ska få optimal effekt. I samband med sjukdom kan behovet av näringsämnen öka, samtidigt som förmågan att äta eller tillgodogöra sig näring kan minska.

 • Malnutrition betyder


 • Mna bedömning

  Om hälso- och sjukvården identifierar att patienten löper risk för undernäring eller konstaterar att patienten är i ett undernäringstillstånd gör man en utredning för att fastställa bakgrund, art och grad av det aktuella nutritionsproblemet. Behandling/vårdplan.

  Undernäring symtom

   Nutritionsstatus Spara Nutritionsstatus ska alltid bedömas vid varje ny vårdkontakt för att tidigt fånga nutritionsbesvär och ofrivillig viktnedgång (Arends et al., ). Enklast görs detta genom att väga patienten och fråga om eventuella ätsvårigheter.

  Malnutrition betyder

 • Hur mycket dricker du dagligen (juice, vatten, kaffe, te, mjölk)? Poäng = Mindre än 3 glas/ koppar = 3 till 5 glas/ muggar = Mer än 5 glas/ koppar Fråga patienten ”Hur många koppar te eller kaffe dricker du normalt under dagen?” ”Dricker du vatten, mjölk eller fruktjuice? Hur stort.


 • Äldre näringsbehov

  Make the most of good days: prepare snacks and meals to eat later or to store in the freezer. Fortify food with extra fats and sugar – add oil, butter, margarine, cream, cheese, dressings, sauces, sugar, honey and spreads to meals and snacks to boost energy intake. Mobility problems.

  Roag

  Vägledning, material och konsultation. Undernäring kan behandlas utifrån åtgärder som föreslås i Senior alert. Socialstyrelsen publicerade en vägledning, ”Näring för god vård och omsorg – en vägledning för att förebygga och behandla undernäring”, som kan användas som underlag vid förbättringsarbetet på.