Hur många dagar betalar a kassa

 • Hur mycket får man jobba när man har a-kassa


 • Kommunal a-kassa

  En ersättningsperiod är dagar. Du kan som mest få ersättning fem dagar per vecka. Har du barn under 18 år förlängs perioden automatiskt med dagar. Har du inte fått jobb efter ersättningsdagar kan du bli erbjuden att delta i jobb- och utvecklingsgarantin.

  Hur länge får man a-kassa

  Dagpenning är den ersättning du får från a-kassan per dag då du är arbetslös. Har du varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader är din dagpenning inkomstrelaterad. Den motsvarar då 80 eller 70 procent av din tidigare lön. Har du däremot varit medlem under mindre än 12 månader kan du högst få grundersättningen på kronor.

  Räkna ut a-kassa

  En ersättningsperiod är dagar och du kan som mest få ersättning fem dagar per vecka. Dagar som du inte är arbetslös kan du inte få ersättning för. Det kan till exempel vara dagar du arbetar, har semester, är föräldraledig, sjuk eller av annan anledning inte vill eller kan arbeta.


  Nya regler a-kassa 2023

  Hur länge kan du få ersättning? Du får dagar med ersättning i en period med ersättning. Om du har barn under 18 år när dina dagar tar slut, får du ytterligare dagar med ersättning. Du behöver inte säga till om detta utan vi kontrollerar dina barns ålder med Försäkringskassan.


  A-kassa logga in

   Räkna ut hur mycket (inkomstbaserad) ersättning du kan få från a-kassan (arbetslöshetsersättning). A-kassan är på maximalt 80% av din lön under dagar, sedan maximalt 70% av din lön under ytterligare dagar. Det finns vissa möjligheter att förlänga ersättningsperioden.


 • hur många dagar betalar a kassa


 • Hur mycket får man jobba när man har a-kassa

 • Hur länge kan jag få a-kassa? Du kan få ersättning från a-kassan i högst dagar. Ersättning betalas ut max fem dagar i veckan. Det innebär att du kan få a-kassa i 60 veckor, det vill säga cirka 1 år och 2 månader. Om du har barn under 18 år kan du få a-kassa i ytterligare dagar, alltså dagar totalt.
 • Grundersättning a-kassa

  Termen "A-kassa" syftar på det svenska begreppet "arbetslöshetskassa". Som medlem i en a-kassa, arbetslöshetskassan, kompenseras du för varje dag när du är arbetslös och utan jobb med en så kallade dagpenning. Du kan få en högsta ersättning på 80% av din månadslön, upp till 25 SEK. En del fackförbund har också bra.


   Vad händer efter 300 dagar a-kassa

  Man får som mest ersättning fem dagar per vecka och den maximala ersättningen som betalas ut är 1 kronor före skatt per dag. Man kan alltså få max 26 kr per månad före skatt från a-kassan, eftersom vi i snitt betalar ut 22 ersättningsdagar per månad. Det går att kombinera arbete och a-kassa i 60 veckor.