Symtom på barncancer

 • Cancer barn feber

 • Lungcancer barn symptom

  Symtom på barncancer. Symtomen vid barncancer varierar beroende på cancerform. Det är viktigt att komma ihåg att barncancer är väldigt ovanligt och att symtomen oftast beror på någonting annat. Här är några exempel på symtom. En ny knöl. Precis som vid cancer hos vuxna kan det första tecknet på cancer vara en knöl, en tumör.


  Barncancer statistik

  Wilms tumör kallas också nefroblastom. Det är främst barn som får denna ovanliga form av njurcancer. De flesta blir av med sjukdomen efter behandling. Här kan du läsa om cancersjukdomar hos barn och hur de behandlas. Du får veta mer om hur tillvaron kan påverkas och vilket stöd ni kan få.

   Första tecken på cancer

  Denna sida ger en översikt om neuroblastom, en ovanlig typ av barncancer. Här finns information om symtom, diagnos, behandling och prognos. Neuroblastom. Retinoblastom. Denna sida ger en översikt om retinoblastom, en sällsynt tumörsjukdom i ögats näthinna som drabbar små barn.


 • symtom på barncancer


 • Cancer symptom feber

  Njurtumör (även kallat Wilms tumör) Neuroblastom (cancer i nervvävnaden intill ryggraden) Leukemi (blodcancer) Barn runt åtta års ålder drabbas oftare av: Sarkom (cancer i skelett, brosk, bindväv och muskler) Hjärntumörer är en cancerform som verkar ungefär lika vanlig i alla åldersgrupper.


  Ont i magen barn cancer

  Barncancer är ett samlingsord för cancersjukdomar hos personer upp till 18 år. Exempel på cancer som barn kan få är främst hjärntumör, leukemi, lymfom, neuroblastom, sarkom, Wilms tumör, retinoblastom och levercancer. Cancer hos barn utvecklas på samma sätt som hos vuxna men det går sällan att säga vad cancer hos barn beror på.

  Skelettcancer barn symtom

   Leukemi – blodcancer. Leukemi är ett samlingsnamn för flera olika cancersjukdomar i benmärgen där blodet bildas. De behandlas på olika sätt. Möjligheten att bli av med leukemi varierar men allt fler kan få sådan behandling, eller behandling som gör att det går att leva ett bra liv trots sjukdomen.

  Vanligaste cancer hos barn

  Symtom på cancer. Det här är symtom som kan – men inte behöver – vara tecken på cancer: Knölar på kroppen; Blödning utan känd orsak; Födelsemärke som förändras; Sår som uppkommit utan känd anledning; Hosta och heshet; Förstoppning och diarré; Svårt att svälja (sväljsvårigheter) Svårt att kissa och täta.

  Cancer barn feber

 • Vanliga symtom på tjock- och ändtarmscancander är långvarig diarré; blod i avföringen; ändrade vanor kring avföringen, kan vara förstoppning eller att behöva bajsa ofta; hård i magen eller lös i magen; smärta i magen, ibland som magknip; kraftig slembildning i tarmen som gör avföringen slemmig; blodbrist; trötthet; att gå ner i.