Mola vad är det

Druvbörd symtom

mola, småvärka, arbeta, knoga, i dialekt även mora, Knorring 'teg och molade.. med väfven', Dalin (i samma betyd.), i betydelse 'småvärka' samt i litteraturen (t.), egentligen ett dialektord med l av rd = norska mola, morda, arbeta hårt, jämför norska mol, mord n., stark ansträngning, vilket enligt Torp Etym. ordb. s.

Mola symtom

Ordbok för mola, Vad betyder det? Hur ser böjningarna ut? Liknande ord och mycket mer.

Molagraviditet

  Histopatogisk bild av molerer. Druvbörd eller blåsmola, är en form av abnorm utveckling av en graviditet, vid vilken bildas druvliknande vätskefyllda blåsor, vilka avgår tidigt under graviditeten och då ger upphov till, ibland kraftiga, olaga blödningar.

Mola hydatidosa

 • Molarer är det latinska namnet för oxeltänder, de bakre kindtänderna som däggdjur har. Namnet (från latinets mola ; 'kvarn') kommer av att de hos de flesta däggdjur används till att tugga eller sönderdela maten med. Hos människan är de strukturerade, där "topparna" kallas kuspar och har djupa fåror, fossor, för att styra maten.
 • Vad är en mola graviditet

  En ordbok för slang, sköna ord, uttryck och talesätt - som du säger dom!.


 • mola vad är det
 • Skrapning mola

  Klumpfisk eller solfisk, även simmande huvudet, Mola mola, är en stor och långsam fiskart med säregen kroppsform. Kroppen är mycket hög och kort, upp till 4 meter lång med genomsnittsvikten kg, vilken gör den till den största nu levande benfisken.

   Mola synonym

  Vad betyder mola. Sett till sina synonymer betyder mola ungefär värka eller gnaga, men är även synonymt med exempelvis "molvärka" och "morla". Lite längre upp på sidan hittar du hela listan med synonymer till mola. Vår databas innehåller även fyra böjningar av mola, en engelsk översättning samt information kring ordets popularitet.

  Mola graviditet cancer

  Inom kemi är molar en koncentrationsenhet i form av mol per liter. Sean Russel / Getty Images. Molar hänvisar till enheten för koncentration molaritet, som är lika med antalet mol per liter av en lösning. Inom kemi hänvisar termen oftast till molär koncentration av ett löst ämne i en lösning. Molar koncentration har enheterna mol/L.
 • Mola hydatidosa