Hur får man brädor

Nysågat virke

Vad räknas till att vara brädor? Brädor är sågade träbitar, enligt vissa givna dimensioner. Vad är egentligen en bräda och vad används den till? Bygga baststuga / bastu. BRÄDOR; KÖPA BRÄDOR; OLIKA BRÄDOR; BRÄDOR FÖR INOMHUSBRUK; BRÄDOR FÖR UTOMHUBRUK; VILL DU VETA MER?.


Vad används gran till

Sätta knutbrädor. Här visar jag hur jag monterar knutbrädor. Några detaljer jag visar är på vilket håll man skall vända brädorna, hur man får till rätt längd med droppkant längst ner och hur man får dem i 90 grader sinsemellan. Utgå ifrån två brädor i tjockleken 22 eller 28 mm och i två olika dimensioner så att själva.

  Vad kan gammalt tryckimpregnerat virke innehålla

Det innebär att man "spräcker" blocket genom att ta ut en planka eller två brädor i mitten av blocket. De får då stående årsringar. Sedan sågar man halvorna på mitten, och tar ut ytterligare några brädor/plank med stående årsringar. Slutligen sågar man ner "kvarteren" till reglar eller brädor. De få nästan stående årsringar.


Säga virke enligt kvalitetskrav

  Om dina brädor är helt nya behöver du först se till att de får en lite nött yta. Börja med att sandpappra kanterna så att de inte är helt skarpa. Använd sedan olika verktyg för att banka, gnugga, och rispa märken i träet, det kan vara en hammare, skruvar, skruvmejsel och vad du har hemma.


Gamla plankor till bord

Breda formstabila brädor som lämpar sig till ytterpanel och golvbrädor får man om man sågar ut ett par brädor på var sida om märgen rakt igenom stocken. Då får man stående årsringar och avsmalnande form mot toppändan.


Såga plank ur en stock

 • Av timmerstocken blir 31 procent sågverksflis, så kallad råflis, vid sågning av stocken till plank och brädor. Råflisen går till massaindustrin. Sverige har en nettoimport av virke om cirka 8 mn m 3 f ub*.

 • Såga virke av tall

  Så här monterar du trall enligt Svenskt Trä. Mät avståndet från kant till kant när du lägger trallbrädorna (se bild 1). Observera att mellanrummet mellan trallbrädorna påverkas av brädans bredd och virkestyp. Trallskruvarna bör alltid monteras 30 mm från kanten av trallbrädan för att minska risken för sprickor i trallbrädan.
 • Såga plank ur en stock


 • Bearbeta trä synonym

  Hur bred får ett släp vara? På gator och allmänna vägar får fordonsbredden inklusive last vara högst cm. Lasten får skjuta ut högst 20 cm utanför fordonet. Om lasten är odelbar, till exempel en båt, får bredden vara upp till cm, förutsatt att ekipaget är utmärkt enligt Transportstyrelsens föreskrifter
 • hur får man brädor