Falkenbergs kommun kontrollplan

Enkel kontrollplan mall

  Vad är en kontrollplan? Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du som byggherre behöver göra för att vara säker på att alla krav och regler är uppfyllda.

  Kontrollplan mall

Kontrollplanen bör fyllas i av eller i samråd med den som utfört anläggningen. Underskrift görs av sökande eller ansvarig entreprenör. Det försäkras därmed att uppgifterna i kontrollplanen är riktiga. Du kan skicka in kontrollplan via e-tjänst även om ansökan om avloppsanläggning gjorts på pappersblankett.

Kontrollplan pdf

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att de tekniska egenskapskraven i 8 kap. 4 § PBL uppfylls. Det är byggherren som ansvarar för att den åtgärd som utförs uppfyller samhällets krav och regler.

Kontrollplan mall boverket

Kontrollplanen bör fyllas i, i samråd med den som utfört anläggningen. Underskrift görs av sökande eller an- svarig entreprenör och det försäkras därmed att uppgifterna i kontrollplanen är riktiga. Fotografier Fotografierna ska vara numrerade och får gärna kompletteras med bildtext.


Kontrollplan attefallshus mall

Kontrollplan för enkla ärenden enligt 10kap §§ Plan-och bygglagen() Byggherre (den som gjort ansökan) Namn/Företag Fastighetsbeteckning Rivningsmetod Översiktlig beskrivning hur rivningen skall genomföras Ansvariga för kontroll i projektet Objektsbeskrivning Huvudsaklig uppbyggnad Materialinventering.


 • Kontrollplan attefallshus

 • Kontrollplan attefallshus

 • En kontrollplan är ett dokument som innehåller de kontroller som behöver utföras under byggprocessen för att säkerställa att byggåtgärden uppfyller samhällets krav. Kontrollplanen utformas oftast som en checklista som beskriver vad, hur och av vem som kontrollerna ska utföras av. Vem tar fram min kontrollplan?.
 • Kontrollplan mall gratis

  Kontrollplan för ställplats Falkenbergs kommun 80 Falkenberg Kontaktcenter: 60 00 Fax: 40 E-post: bygglov@ Kontrollplan för ställplats Kontrollplan för enkla ärenden enligt 10kap §§ Plan-och bygglagen() Byggherre (den som gjort ansökan) Namn/Företag Fastighetsbeteckning Är ende.


 • Kontrollplan mall gratis
 • Kontrollplan tillbyggnad

  Falkenbergs kommun 80 Falkenberg Kontaktcenter: 60 00 Fax: 40 E-post: bygglov@ Kommunstyrelseförvaltningen Plan och bygglovsavdelningen Kontrollplan för ändring av byggnad, entresolplan Kontrollplan för enkla ärenden enligt 10kap §§ Plan-och bygglagen().


 • falkenbergs kommun kontrollplan