Hur skriver man källhänvisning till bok

Hur refererar man till en bok i löpande text

En källhänvisning är alltså en hänvisning till en artikel, bok, rapport eller annan källa i den löpande texten. I Harvardstilen används parenteser i den löpande texten för att ange källan. Det finns olika varianter på hur detta kan utformas.

Vad är källhänvisning

 • Källhänvisningar görs i den löpande texten och det finns två skilda förfaringssätt. Det ena sättet är att ange referensen direkt i texten genom i en parentes återge författaren, utgivningsåret och eventuellt sidan (Johansson ). Detta kallas ibland för Harvardsystemet.

  1. Källförteckning bok exempel

  Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style: Book References Bok med organisation som författare Källhänvisning i löpande text.

  Hur skriver man en källhänvisning

  Enligt Oxfordstilen fungerar källhänvisningar i den löpande texten så här: Sätt en not (en upphöjd siffra) direkt efter den mening eller det stycke där du hänvisar till en källa. Använd funktionen för fotnoter i Word eller något annat ordbehandlingsprogram.

  Hur skriver man källförteckning från internet

  Vanligt är att den placeras efter det stycke i vilket man refererar till källan i fråga, men texthänvisningen kan också vävas in i texten. Den består av en parentes som vanligtvis innehåller författarens efternamn och källans utgivningsår. Här är exempel på hur det kan se ut: Referensen vävs in i texten och inleder meningen.

  Källhänvisning exempel

  När man skriver ett arbete är det viktigt att man skriver med egna ord. Om man inte gör det så är arbetet en kopia av den text man läst. Man ska alltså återge det viktigaste i en text, med sina egna ord. Ett tips när man skriver ett referat är att stryka under det som är viktigt i en text och utgå från detta när man sedan själv.


  Källförteckning mall

   Sök- och skrivguider: Referensguiden: Referera till olika källor.


  Källförteckning harvard

  Måste man Sidhänvisa? Sidhänvisning och citat (Bergman, , s. 8). Om du exakt återger vad någon annan skrivit måste du alltid ange källa + sida. Hur skriver man källhänvisning i referat? Om du till exempel skriver ett referat ska du också källhänvisa i texten. Ska skrivas i bokstavsordning.
 • Vad är källhänvisning
 • hur skriver man källhänvisning till bok